Представљање студија о призренско-тимочким говорима у издању Српског дијалектолошког зборника и Института за српски језик САНУ

Представљање студија о призренско-тимочким говорима у издању Српског дијалектолошког зборника и Института за српски језик САНУ

Представљање студија о призренско-тимочким говорима у издању Српског дијалектолошког зборника и Института за српски језик САНУ

Понедељак 24. јун 2019. године, 12:00 сати.
Универзитет у Нишу, Ниш, Универзитетски трг 2, Мултимедијална сала.

Огранак САНУ у Нишу и Институт за српски језик САНУ организовали су представљање студија о призренско-тимочким говорима у издању Српског дијалектолошког зборника, у периоду 2016-2018, чији су аутори из југоисточне Србије, и, по правилу, сарадници Огранка.

Представљање је отворио академик Нинослав Стојадиновић, председник Огранка, који је најпре поздравио учеснике и госте промоције, а посебно др Марту Бјелетић, председника научног већа Института за српски језик САНУ, а потом говорио о континуитету и развоју истраживања тимочко-призренских говора под окриљем некадашњег Центра за научноистраживачки рад САНУ и Универзитета у Нишу и садашњег Огранка САНУ у Нишу. Након тога је проф. др Недељко Богдановић, уредник Српског дијалектолошког зборника и руководилац пројекта „Лексиколошка истраживања југоисточне Србије“, након осврта на значај и смисао Зборника, његових издања и њихове промоције, дао реч академику АНУРС Слободану Реметићу, главном уреднику Српског дијалектолошког зборника и руководиоцу пројекта „Дијалектолошка истраживања српског језичког простора“, који је говорио о настанку, развоју и значају Зборника за српску културу, и изразио захвалност великим именима српске лингвистике и дијалектологије, али и свим ентузијастичним истраживачима говора тимочко-призренске и косовско-ресавске области, подвлачећи значај Зборника за читаву српску културу. Потом је др Марта Бјелетић, председник Научног већа Института за српски језик САНУ, укратко говорила о Институту као централној установи за проучавање српског језика у земљи, о делатности Института, те о самим студијама које се сада представљају, али и о веома успешној сарадњи Института са нишким дијалектолозима, те, најзад, о будућим истраживањима ове врсте.

После ових свечарских слова, представљање студија о тимочко-призренским говорима започео је проф. др Недељко Богдановић, освртом на три краће студије из Зборника – о тлу и телу у светлу искуства с бојама у говору старопланинског краја Мирјане Илић, о лексици народне медицине у тимочко-лужничким говорима Јелене Глишић, те о допуни Речника пиротског говора Драгољуба Златковића; проф. др Јордана Марковић представила је студију Говор Прешева др Татјане Трајковић, др Татјана Трајковић Антропографски речник југоисточне Србије Недељка Богдановића, да би овај говорио о студији др Ане Савић Грујић Антропографска лексика у говорима сврљишког краја – лингвогеографски приступ; Ана Савић Грујић представила је студију др Тање Милосављевић Лексика српског призренског говора, а Тања Милосављевић Речник говора Лужнице Љубисава Ћирића.

На крају се академик Реметић поново обратио присутнима, упознајући их са циљевима и плановима израде једног Српског дијалектолошког речника, са тешкоћама и проблемима реализације таквог капиталног националног пројекта, у специфичним институционалним и геополитичким околностима, и најавио објављивање првог, „пробног“ тома речника за три године.

Промоцију су затворили проф. др Недељко Богдановић и академик Нинослав Стојадиновић изразима захвалности заслужним појединцима и институцијама који одржавају и развијају пројект од непроцењивог националног значаја.

© 2024 | Српска академија наука и уметности, Огранак САНУ у Нишу |