Представљање пројекта
Интегрални приступ управљању атмосферским водама на урбаним сливовима на подручју југоисточне Србије

Представљање пројекта
Интегрални приступ управљању атмосферским водама на урбаним сливовима на подручју југоисточне Србије

Представљање пројекта Интегрални приступ управљању атмосферским водама на урбаним сливовима на подручју југоисточне Србије.

Понедељак, 21. јун 2019. године, у 12:00 сати.
Универзитет у Нишу, Мултимедијална сала.

Координатор пројекта академик Федор Месингер, руководилац пројекта проф. др Славиша Трајковић.

Академик Нинослав Стојадиновић, председник Огранка САНУ у Нишу, отворио је скуп и поздравио присутне. Скупу је, поред чланова Огранка САНУ у Нишу и бројне публике, присуствовао и академик Федор Месингер, координатор пројекта.

Проф. др Славиша Трајковић, руководилац пројекта, представио је агенду програма са пет презентација различитих аспеката пројекта. Након тога је образложио зашто је потребан нови приступ управљању атмосферским водама. Посебан нагласак је ставио на убрзану урбанизацију и климатске промене и означио их као главне узрочнике који доводе до неопходности примене новог приступа.

Проф. др Драган Милићевић је детаљно говорио о интегралном приступу управљању атмосферским водама и о децентрализованим технологијама управљања. Посебан нагласак је ставио на зелене кровове, кровне баште, пропусно поплочавање, кишне баште, инфилтрационе ретензије и инфилтрационе бунаре.

Асистент Младен Милановић и докторанткиња Сандра Станковић су представили примере управљања на демо-сливовима, и то на студијама случаја града Пирота, насеља Катун и Пек, као и Специјалне болнице за психијатријске болести у Горњој Топоници.

Проф. др Милан Гоцић је говорио о резултатима пројекта у оквиру којег су, до сада, пријављене три докторске дисертације, урађен велики број мастер и дипломских радова, објављен значајан број радова у часописима и саопштен на међународним конференцијама. Такође, пројекат је представљен на бројним међународним скуповима.

Проф. др Борислава Благојевић је говорила о својим искуствима у организовању летње школе Urban Living with Water, која се већ неколико година одржава у Бечу. До сада је ту школу похађало 50 полазника из великог броја земаља.

На крају, присутнима се обратио академик Федор Месингер, координатор пројекта, који је  похвалио резултате пројекта и указао на значај ове врсте истраживања, посебно у светлу климатских промена.

У дискусији су постављена питања о утицају урбанизације на површински отицај, о мерама које могу да се предузму да се штетне последице ублаже, о стручним и научним компонентама пројекта. Такође, било је питања о летњој школи Urban Living with Water.

© 2024 | Српска академија наука и уметности, Огранак САНУ у Нишу |