Представљање пројекта
Теренска истраживања усмене традиције југоисточне Србије

Представљање пројекта
Теренска истраживања усмене традиције југоисточне Србије

Представљање плана и програма пројекта Теренска истраживања усмене традиције југоисточне Србије.

Понедељак, 17. јун 2019. године, у 12:00 сати.
Универзитет у Нишу, Мултимедијална сала.

Координатор пројекта академик Нада Милошевић-Ђорђевић, руководилац пројекта проф. др Данијела Поповић Николић.

Академик Милорад Митковић, потпредседник Огранка САНУ у Нишу, отворио је скуп и поздравио госте: дописног члана САНУ Јелену Јовановић, координатора пројекта Музичко наслеђе југоисточне Србије, савремено стваралаштво и образовање укуса, и др Биљану Сикимић, научног саветника Балканолошког института САНУ, члана истраживачког тима пројекта Теренска истраживања усмене традиције југоисточне Србије, као и проф. др Данијелу Поповић Николић, руководиоца пројекта.

Потом се др Данијела Поповић Николић, у својој уводној речи, захвалила свим институцијама и појединцима који су омогућили покретање пројекта, његову институционализацију и помогли у припремању теоријско-методолошког оквира, и позвала др Биљану Сикимић да се обрати присутнима. Др Сикимић је говорила о досадашњим резултатима теренских етнографских, етно-лингвистичких и етномузиколошких истраживања у Србији, а посебно на терену који покрива овај пројект, о проблемима рада у крајевима изразите депопулације и старења становништва, о методолшким проблемима и проблемима архивирања и доступности налаза.

Др Данијела Поповић Николић исцрпно је известила о садржају пројекта чији је руководилац, о сарадницима и казивачима-саговорницима на терену, о садржају пројекта, надовезивању на старија истраживања истога типа, о  очекиваним и оствареним резултатима, о објављеним радовима, изложила најзанимљивије примере из истраживања, упознала присутне са различитим врстама тешкоћа и проблема у истраживању, обелоданила даље истраживачке намере и планове (усмерене све више ка урбаном фолклору), уз напомену о неопходности повезивања и тимског рада етнолога, етномузиколога, фолклориста, филолога и лингвиста у даљем раду на овом пројекту, као и на сродним и комплементарним пројектима Огранка.

Оба излагања била су праћена богатом и уверљивом видео- и аудио-презентацијом.

У дискусији су постављена питања управо о даљим истраживачким плановима, као и о оствареним тонским записима који би могли бити на располагању етномузиколозима, а дописни члан САНУ Јелена Јовановић обавила је корисне консултације са сарадницима на пројекту Музичко наслеђе југоисточне Србије, савремено стваралаштво и образовање укуса, у погледу додатног прикупљања етномузиколошке тонске грађе нишког и лесковачког краја и о њеноме припремању за објављивање.