Представљање резултата пројекта О-24-19 Извори за проучавање српског језика на тлу југоисточне Србије у XVIII у XIX веку

Представљање резултата пројекта О-24-19 Извори за проучавање српског језика на тлу југоисточне Србије у XVIII у XIX веку

Представљање резултата пројекта О-24-19
Извори за проучавање српског језика на тлу југоисточне Србије у XVIII у XIX веку
.

Координатор пројекта академик Јасмина Грковић-Мејџор
Руководилац пројекта проф. др Ирена Цветковић Теофиловић

Уторак, 23. фебруар 2021. године.
Веб-страница Огранка САНУ у Нишу (http://www.ogranaknis.sanu.ac.rs).

У условима пандемије Ковид 19,  а у складу са мерама за спречавање инфекције, Огранак САНУ у Нишу већ је учествовао у саорганизовању научних скупова у онлајн формату, а током фебруара 2021. године експериментално су, на веб-страници Огранка, реализоване и две виртуалне презентације пројеката Огранка и новијих резултата рада на тим пројектима. Управо је постављена и трећа презентација – пројекта  О-24-19 Извори за проучавање српског језика на тлу југоисточне Србије у XVIII у XIX веку. Координатор пројекта је академик Јасмина Грковић-Мејџор, руководилац пројекта проф. др Ирена Цветковић Теофиловић, а стални сарадници на пројекту су: проф. др Надежда Јовић, др Јелена Стошић, докторанд Александра Антић, архивски саветник Миљана Ђорђевић, ђакон Далибор Мидић и историчар Ана Јовановић.

Пројект се бави истраживањима писаних споменика, насталих у XVIII и XIX веку на простору југоисточне Србије, који је својим особеностима одувек привлачио пажњу лингвиста. Основни циљ пројекта јесте сачињавање библиографске целине о српском рукописном наслеђу на поменутом подручју, како би се научној и културној јавности представило богатство писаних текстова из овог региона српског језика.

Презентација представља преглед досадашњих резултата рада на поменутом пројекту. Осим истраживачког рада у Историјском архиву и Народном музеју у Нишу, сарадници на пројекту учествовали су и на научним скуповима и објавили неколико научних радова. Највећи део презентације посвећен је опису рукописа на српском језику који су снимљени у Народном музеју у Нишу. Међу тамо похрањеним рукописима и рукописним фрагментима посебно се издваја Поменик руфета мутавџијског, који се после изложбе из 1937. године први пут, на овај начин, приказује широј јавности.

Имајући у виду повољна реаговања на онлајн презентације, о чему се сведочанство може наћи и на фејсбук-страници Огранка, те да се планира и постављање виртуалних изложби радова визуалних уметности и виртуалних извођења традиционалне и савремене уметничке музике, у складу са Правилима Огранка САНУ у Нишу биће донета одлука којом се ова експериментална форма, за оне активности из Плана и програма рада Огранка чија природа то допушта, преводи у редовну форму рада – до даљег, и да ће тај вид реализације трајати до нормализације стања у друштву, а – по потреби – и надаље.

Напомена: презентација садржи звучне ефекте који се (де)активирају избором одговарајуће ставке из менија који се добија кликом на вертикалну тротачку на слајду где ова могућност постоји.