Кандидациони скуп свих чланова Огранка САНУ у Нишу (евидентирање кандидата за руководеће функције у Огранку)

Кандидациони скуп свих чланова Огранка САНУ у Нишу (евидентирање кандидата за руководеће функције у Огранку)

Кандидациони скуп свих чланова Огранка САНУ у Нишу (евидентирање кандидата за руководеће функције у Огранку)

Уторак, 09. фебруар 2021. године, 12:00 сати.
Огранак САНУ у Нишу, Универзитетски трг 2, Мултимедијална сала. бр. 8/приземље.

Након прихватања Извештаја о раду Огранка САНУ у Нишу у 2020. години, Плана и програма рада Огранка САНУ у Нишу за 2021. годину и Предлога издавачког плана Огранка САНУ у Нишу за 2021. годину, чланови Скупа започели су нови поступак избора руководства Огранка САНУ у Нишу, то јест, председника, потпредседника и секретара Огранка, на период од четири године. Наиме, тај поступак обављен је на Изборној седници Скупа свих чланова Огранка САНУ у Нишу, одржаној 22. октобра 2020. године. Нажалост, због чињенице да је председник Огранка, академик Нинослав Стојадиновић, преминуо 25. децембра 2020. године, од последица инфекције Ковид-19, чланови Огранка морали су да поново покрену процедуру за избор руководства Огранка.

У складу са Статутом САНУ и Правилима Огранка САНУ у Нишу, који прописују процедуру предлагања и избора руководства Огранка, чланови Скупа једногласно су, у пуном саставу, тајним гласањем, прихватили предлоге кандидата за председника, потпредседника и секретара Огранка:

  • кандидат за председника Огранка САНУ у Нишу:
    академик Милорад Митковић;
  • кандидат за потпредседника Огранка САНУ у Нишу:
    академик Јован Хаџи-Ђокић;
  • кандидат за секретара Огранка САНУ у Нишу:
    дописни члан САНУ Владимир Ракочевић.

Избор предложених кандидата вршиће се на Изборном скупу свих чланова Огранка, који ће бити заказан након истека најмање 30 дана од дана утврђивања предлога на Кандидационом скупу, дакле, не пре 12. марта 2021. године.

© 2024 | Српска академија наука и уметности, Огранак САНУ у Нишу |