Предкандидациони скуп свих чланова Огранка САНУ у Нишу (евидентирање кандидата за чланове САНУ)

Предкандидациони скуп свих чланова Огранка САНУ у Нишу (евидентирање кандидата за чланове САНУ)

Предкандидациони скуп свих чланова Огранка САНУ у Нишу (евидентирање кандидата за чланове САНУ)

Уторак, 09. фебруар 2021. године, 11:00 сати.
Огранак САНУ у Нишу, Универзитетски трг 2, Мултимедијална сала. бр. 8/приземље.

На Предкандидационом скупу свих чланова Огранка САНУ у Нишу, одржаном 8. фебруара 2021. године, започела је процедура непосредног предлагања и евиденирања кандидата Огранка за редовне и дописне чланове САНУ.

Након дискусије о свим битним елементима предлагања кандидата (критеријуми, процедура, календар рокова, структура реферата, упоредно праћење и вредновање резултата научног рада, капацитети, могућности и очекивања кадровског јачања Огранка итд), чланови Скупа су, на основу претходних сазнања, као и на основу увида у приложене краће биобиблиографије, постигли пуну сагласност у погледу прихватања предложених кандидата за редовне и дописне чланове САНУ.

Закључено је да је овим Скупом процес предлагања кандидата започео, да ће трајати до Кандидационог скупа свих чланова Огранка САНУ у Нишу, на којем ће бити утврђена коначна листа кандидата Огранка, именовани чланови комисија за писање реферата, а Одлука о прихватању предлога за избор кандидата бити достављена одељењима САНУ заједно са тим предлозима.

Подвучено је да је неопходно да се руководство Огранка, уз помоћ свих чланова Скупа, а посебно редовних чланова САНУ, даље ангажује на припремању кандидатура, обављању консултативних разговора у вези са предлагањем чланова комисија за писање реферата, као и на припремању Кандидационог скупа свих чланова Огранка САНУ у Нишу. Закључено је, такође, да поуздано утемељивање, кадровско јачање, развој и запажено деловање Огранка захтевају додатни  и континуирани напор свих чланова и сарадника Огранка.

На почетку састанка, академик Милорад Митковић, најпре је, у краћем говору, истакао заслуге недавно преминулог академика Нинослава Стојадиновића, председника Огранка САНУ у Нишу, за оснивање и успешан рад Огранка, и замолио присутне да минутом ћутања одају пошту драгом и уваженом колеги.

© 2024 | Српска академија наука и уметности, Огранак САНУ у Нишу |