Представљање резултата пројекта О-20-18 Теренска истраживања усмене традиције југоисточне Србије

Представљање резултата пројекта О-20-18 Теренска истраживања усмене традиције југоисточне Србије

Представљање резултата пројекта О-20-18
Теренска истраживања усмене традиције југоисточне Србије.

Координатор пројекта: академик Нада Милошевић-Ђорђевић.
Руководилац пројекта: проф. др Данијела Поповић Николић.

Уторак, 9. фебруар 2021. године.
Веб-страница Огранка САНУ у Нишу (http://www.ogranaknis.sanu.ac.rs).

Постављањем презентације пројекта О-20-18 Теренска истраживања усмене традиције југоисточне Србије (координатор пројекта академик Нада Милошевић-Ђорђевић, руководилац пројекта проф. др Данијела Поповић Николић) наставља се нова пракса упознавања научне и шире јавности са резултатима научноистраживачког рада на пројектима Огранка у условима пандемије.

Истраживачи на пројекту (др Биљана Сикимић, др Смиљана Ђорђевић Белић и др Данијела Поповић Николић, Оливера Марковић и Василиса Цветковић), као и сарадници волонтери (Игор Митић, професор историје) посетили су пунктове у нишавском и расинском округу у јануару и фебруару 2020. године. Разговори су вођени према припремљеним упитницима за истраживање традицијске културе уопште, са посебном пажњом усмереном ка жанровима усмене књижевности. Увидом у материјал, регистрован је већи број записа који припадају усменој историји и усменим предањима. Забележени разговори су систематизовани, анотирани и архивирани. Како у току године, након марта месеца, није било могуће реализовати теренска истраживања, истраживачи су радили на селекцији и систематизацији усменокњижевних жанрова, ексцерпцији из интегралних разговора и изради транскрипата.

Целокупан корпус (од 2018. године до данас) броји преко четири хиљаде датотека, што чини 542 GB аудио, видео и фото материјала.

На основу фолклорног материјала забележеног на терену, али и оног који је остао у рукописима или старијој периодици, припремљено је неколико радова за публиковање у српским часописима и зборницима радова различите категоризације (М44, М24, М51, М54).

Како је и раније било планирано, у циљу континуиране презентације прикупљене грађе направљен је сајт пројекта (аутори др Снежана Божић и др Данијела Поповић Николић).

Због величине датотеке, презентацију резултата пројекта можете преузети са следећег линка.