Представљање резултата пројекта О-14-18 Развој, моделовање и оптимизација производње биодизела коришћењем нејестивих и отпадних сировина

Представљање резултата пројекта О-14-18 Развој, моделовање и оптимизација производње биодизела коришћењем нејестивих и отпадних сировина

Представљање резултата пројекта О-14-18
Развој, моделовање и оптимизација производње биодизела коришћењем нејестивих и отпадних сировина
.

Координатор пројекта: дописни члан САНУ Влада Вељковић.
Руководилац пројекта: проф. др Оливера Стаменковић.

Уторак, 2. фебруар 2021. године.
Веб-страница Огранка САНУ у Нишу (http://www.ogranaknis.sanu.ac.rs).

Постављањем презентације пројекта О-14-18 Развој, моделовање и оптимизација производње биодизела коришћењем нејестивих и отпадних сировина (координатор пројекта дописни члан САНУ Влада Вељковић, руководилац пројекта проф. др Оливера Стаменковић) започиње нова пракса упознавања научне и шире јавности са резултатима научноистраживачког рада на пројектима Огранка у условима пандемије.

На овом пројекту, током 2020. године, извршена су истраживања екстракције уља црне слачице (Brassica nigra L.) и производње биодизела уз примену биообновљивих, природних и отпадних сировина као уљних сировина (уље беле слачице, црне слачице и сунцокрета, као и коришћено јестиво уље) или за припрему катализатора (пепели коштица лешњака и вишње и некалцинисани негашени креч). Резултати спроведених истраживања су послужили као основа за дефинисање поступака добијања биодизела на лабораторијском нивоу из уља беле слачице, сунцокретовог уља и коришћеног јестивог уља. Један од важних пројектних резултата је објављивање монографије о примени сирка у производњи чврстих, течних или гасовитих биогорива. Резултати истраживања публиковани су у истакнутом међународном часопису (један рад, категорија М21) и међународном часопису (два рада, категорија М23), као и на међународној научној конференцији (два рада категорија М34). Штампана је монографија националног значаја (М41). Такође, урађена су три техничка решења (М85).

У првим разговорима са руководствима осталих пројеката Огранка чула су се мишљења да овај начин прзентације треба задржати и након пандемије Ковид-19, тј. и поред уобичајених презентација „уживо”, чија се предност у виду непосредних коментара и дискусије може компензирати трајнијим онлајн-форумом о резултатима пројеката. Одлука о томе треба да сачека и повратну информацију о реакцијама заинтересованих посетилаца веб-странице Огранка.