Представљање резултата пројекта O-24-19 Извори за проучавање српског језика на тлу југоисточне Србије у XVIII и XIX веку

Представљање резултата пројекта O-24-19 Извори за проучавање српског језика на тлу југоисточне Србије у XVIII и XIX веку

Представљање резултата пројекта O-24-19
Извори за проучавање српског језика на тлу југоисточне Србије у XVIII и XIX веку

Координатор пројекта: академик Јасмина Грковић-Мејџор
Руководилац пројекта: проф. др Ирена Цветковић Теофиловић

Уторак, 8. март 2022. године, 12.00 часова
Огранак САНУ у Нишу, Ниш, Универзитетски трг 2
Мултимедијална сала Универзитета у Нишу бр. 8

У уторак, 8. марта 2022. године, у организацији Огранка САНУ у Нишу, представљени су резултати истраживања на пројекту Извори за проучавање српског језика на тлу југоисточне Србије у XVIII и XIX веку (О-24-19), чији је координатор академик Јасмина Грковић-Мејџор, а руководилац проф. др Ирена Цветковић Теофиловић.

Присутне је на почетку, у име дописног члана САНУ Владе Вељковића, председника Комисије за руковођење радом Огранка САНУ у Нишу, поздравио проф. др Драган Жунић, координатор активности у Огранку, и, после уводних речи, најавио обраћање координатора пројекта, академика Јасмине Грковић-Мејџор, која је представљање резултата рада на пројекту пратила путем интернета.

Академик Јасмина Грковић-Мејџор указала је, пре свега, на значај изучавања писаних извора управо на тлу југоисточне Србије, будући да нису подједнако истражени рукописни извори из свих региона српског језика. Она је додала да је проучавање појединих писаних споменика изузетно важно не само за историју језика, већ може послужити и упознавању историјских, друштвених и културних прилика у прошлости.

У наставку, резултате рада на пројекту представила је руководилац пројекта проф. др Ирена Цветковић Теофиловић, подсећајући да су теренска истраживања до сада обављена у Народном музеју Ниш, Историјском архиву Ниш и у Библиотеци „Свети владика Николај” при Центру за црквене студије у Нишу. Скренула је пажња, пре свега, на два обимнија рукописа који се чувају у Народном музеју Ниш. То су Поменик руфета мутавџијског, из 1838. године, и Тефтер (највероватније кафане „Балкан”), вођен од 1892. до 1902. године. Посебна пажња посвећена је записима у штампаним књигама, при чему је издвојен запис о страдању нишких мученика 1821. године, а који је пронађен у књизи Акатисти и канони, штампаној у Кијеву 1791. године.

На крају излагања, проф. др Ирена Цветковић Теофиловић представила је и објављене књиге и научне радове настале у оквиру рада на пројекту. Указала је и на будуће задатке и циљеве, уз жељу да се, у духу речи Ђуре Даничића, истраје на овом корисном послу.

Излагање је било пропраћено и пригодним илустрацијама.

Представљању резултата пројекта присуствовали су и студенти на Департману за србистику Филозофског факултета Универзитета у Нишу.