Представљање резултата пројекта О-08-17 Народна и поетска лексика југоисточне Србије

Представљање резултата пројекта О-08-17 Народна и поетска лексика југоисточне Србије

Представљање резултата пројекта О-08-17
Народна и поетска лексика југоисточне Србије
Потпројекат: Атлас пастирске лексике југоисточне Србије

Координатор пројекта: академик Александар Лома
Руководилац пројекта: проф. др Недељко Богдановић
Руководилац потпројекта: др Ана Савић-Грујић

Петак, 4. март 2022. године, 12.00 часова
Огранак САНУ у Нишу, Ниш, Универзитетски трг 2
Мултимедијална сала Универзитета у Нишу бр. 8

У организацији Огранка САНУ у Нишу, 4. марта 2022. године, представљени су резултати рада на пројекту Народна и поетска лексика  југоисточне Србије (О-08-17), чији је координатор академик Александар Лома, а руководилац проф. др Недељко Богдановић. Посебна пажња посвећена је потпројекту Атлас пастирске лексике југоисточне Србије, којим руководи др Ана Савић-Грујић, научни сарадник Института за српски језик САНУ.

Представљању резултата пројекта присуствовали су проф. др Недељко Богдановић и др Ана Савић-Грујић. Академик Александар Лома и проф. др Софија Милорадовић, директор Института за српски језик САНУ и шеф Дијалектолошког одсека, ток презентације пратили су преко интернета.

Присутне је на почетку поздравио дописни члан САНУ Влада Вељковић, председник Комисије за руковођење радом Огранка САНУ у Нишу, пожелевши свима успешан рад.

Академик Александар Лома је исказао задовољство што присуствује презентацији и указао на вредност досадашњих истраживања у оквиру Пројекта. Иако се резултати представљени у објављеним радовима примарно ослањају на дијалектологију, академик Лома истакао је њихов значај за етимологију и лингвокултурологију. Такође, свесрдно је подржао даље активности и израду Атласа пастирске лексике југоисточне Србије.

О почецима рада на лексиколошком проучавању југоисточне Србије говорио је проф. др Недељко Богдановић. Професор је указао на значај теренског истраживања и захвалио бројним сарадницима који су прикупили драгоцену лексичку грађу у више од 50 пунктова широм југоисточне Србије. На основу тог материјала, у оквиру досадашњих истраживања и планиране теме пастирства, сачињен је Пастирски речник југоисточне Србије (2019), аутора Н. Богдановића, и Пастирска лексика југоисточне Србије (2020), колективна монографија аутора: Н. Богдановића, А. Савић-Грујић, Т. Милосављевић, М. Илић, Н. Јовић, С. Ђорђевић и Т. Панајотовића. Део ове лексичке грађе обрађен је и у радовима објављеним у различитим зборницима у земљи и иностранству. Овим остварењима комплементаран је иАтлас пастирске лексике југоисточне Србије. О резултатима рада на овом потпројекту говорила је др Ана Савић-Грујић. Она се осврнула на резултате досадашњих истраживања и истакла да је основни циљ овог вишегодишњег научноистраживачког рада свеобухватно сагледавање језичке и животне стварности сточара у пастирским пределима југоисточне Србије. Такође, указала је на методологију која се примењује при изради Атласа и представила неколико лингвистичких карата из различитих домена пастирске лексике.

Кратком интерпретацијом неколиких песама, проф. др Недељко Богдановић је указао на богатство усменог језичког сточарског фолклора и могуће правце будућих истраживања.

На крају скупа, присутнима се обратила проф. др Софија Милорадовић. Исказала је велико задовољство што је пратила ову презентацију и такође свесрдно подржала даљи рад Огранка. Истакла је да продубљивању наших сазнања у вези с пастирском лексиком доприносе и подаци добијени као резултат рада на пословима лингвистичке географије, у оквиру великих међународних пројеката Општесловенског лингвистичког атласа и Општекарпатског дијалектолошког атласа. Излагање је завршила песмом о пастирству на косовско-ресавском дијалекту.