Представљање резултата пројекта О-20-18 Теренска истраживања усмене традиције југоисточне Србије

Представљање резултата пројекта О-20-18 Теренска истраживања усмене традиције југоисточне Србије

Представљање резултата пројекта О-20-18
Теренска истраживања усмене традиције југоисточне Србије

Координатор пројекта: дописни члан САНУ Љубинко Раденковић
Руководилац пројекта: проф. др Данијела Поповић Николић

Петак, 18. фебруар 2022. године, 12.00 часова
Огранак САНУ у Нишу, Ниш, Универзитетски трг 2
Мултимедијална сала Универзитета у Нишу бр. 8

У организацији Огранка САНУ у Нишу, 18. фебруара 2022. године, представљени су резултати пројекта 0-20-18 Теренска истраживања усмене традиције југоисточне Србије, чији је координатор дописни члан САНУ Љубинко Раденковић, а руководилац проф. др Данијела Поповић Николић.

Присутнима се први обратио координатор пројекта, дописни члан САНУ Љубинко Раденковић, истакавши значај теренских истраживања фолклора и њиховог повезивања са већ објављиваном грађом.

Резултате досадашњих истраживања представила је др Данијела Поповић Николић, руководилац пројекта. Она се осврнула на резултате теренских и архивских истраживања, указала на методологију теренског рада и представила изабране записе усменог стваралаштва, као и одговарајуће фото и аудио записе. Поред теренског истраживања, у протеклој години, пажња је посвећена и раду на архивској грађи, као припремној фази у приређивању превода докторске дисертације Тихомира Р. Ђорђевића Цигани у Србији: етнолошка истраживања (1903/1906), коју је Огранак САНУ у Нишу, као суиздавач, у сарадњи са Центром за културу и уметност у Алексинцу, објавио 2021. године. Такође, поменуто је и ангажовање на припреми рукописа прича о Првом светском рату и пробоју Солунског фронта, забележених од солунских ратника књажевачког краја. Ово истраживање одвија се у сарадњи са Народном библиотеком „Његош” у Књажевцу.

Изабраним резултатима теренских истраживања посвећена је пажња у бројним научним радовима истраживача на пројекту, објављеним у домаћим периодичним публикацијама. По завршетку презентације резултата пројекта, развила се дискусија о актуелним темама из ове области истраживања.