Представљање резултата пројекта О-11-17 Нишка област у праисторији и раној историји

Представљање резултата пројекта О-11-17 Нишка област у праисторији и раној историји

Представљање резултата пројекта О-11-17
Нишка област у праисторији и раној историји

Координатор пројекта: академик Видојко Јовић
Руководилац пројекта: др Владимир П. Петровић, научни саветник

Уторак, 15. март 2022. године, 13.00 часова
Огранак САНУ у Нишу, Ниш, Универзитетски трг 2
Мултимедијална сала Универзитета у Нишу бр. 8

У уторак, 15. марта 2022. gодине, у организацији Огранка САНУ у Нишу, представљени су резултати истраживања на пројекту Огранка Нишка област у праисторији и раној историји (О-11-17), чији је координатор академик Видојко Јовић, а руководилац др Владимир П. Петровић, научни саветник Балканолошког института САНУ.

Др Владимир П. Петровић је, поздравивши присутне, своје представљање разноврсних резултата рада на пројекту започео подсећањем на предисторију покретања пројекта, у коју спадају предавања, филмови, научни радови, истраживања нишке Тврђаве, оснивање Фондације „Naissus” (која, нажалост, није кренула даље од оснивања), што је, све заједно, представљало својеврсну „причу о Нишу” у предисторији и раној историји. Потом се осврнуо и на кључна научна питања овог пројекта, пре свега у вези са значајем и карактером римског и касноантичког Наиса. Указао је и на одређене непредвиђене потешкоће које су пратиле реализацију пројекта, упркос којима нису изостали значајни резулатати, и то не само у домену публикација и примарних археолошких истраживања, већ и у области дисеминације остварених циљева. Др Петровић је говорио и о истраживањима на локалитетима Timacum Maius (Нишевац, код Сврљига), Timacum Minus (Равна, код Књажевца), на Градском пољу у Нишу („вила са октогоном”) и на Медијани, подвлачећи суштинску повезаност античког Ниша са областима које се протежу све до Дунава. То је и био разлог да се у Огранку покрене нови пројект: О-27-22 Тимочка област у праисторији и антици од Ниша до Прахова, чијим ће истраживачким тимом, уз координацију академика Видојка  Јовића, руководити др Владимир Петровић, који је, завршавајући своје излагање, посебно указао на важност ове теме, на планирана истраживања и очекиване резулате.