Представљање резултата пројекта О-23-19 Операторске матрице, нумерички ранг и примене

Представљање резултата пројекта О-23-19 Операторске матрице, нумерички ранг и примене

Представљање резултата пројекта О-23-19
Операторске матрице, нумерички ранг и примене.

Координатор пројекта:дописни члан САНУ Владимир Ракочевић
Руководилац пројекта: проф. др Драгана Цветковић Илић

Уторак, 9. март 2021. године.
Веб-страница Огранка САНУ у Нишу (http://www.ogranaknis.sanu.ac.rs).

На веб-страници Огранка САНУ у Нишу представља се пројекат О-23-19 Операторске матрице, нумерички ранг и примене (координатор пројекта: дописни члан САНУ Владимир Ракочевић, руководилац пројекта: проф. др Драгана Цветковић Илић).

Истраживачи се у овиру овог пројекта баве проблемима комплетирања различитих типова операторских матрица до припадности одређеним класама оператора, затим решавањем операторских једначина и  егзистенцијом специјалних класа решења као и унапређењем одговарајућих теоријских резултата из области генералисаних инверза. Циљ је био проналажење потребних и довољних услова под којима ће операторска матрица припадати одређеној класи оператора, при чему ће услови бити дати у односу на њене блокове. Увођењем нових нумеричких величина окарактерисане су неке специјалне класе оператора. Важност ових истраживања се примарно заснива на применама у другим гранама математике, као и у физици и квантној механици.

Током реализације пројекта редовно су одржавани интерни семинари (једном недељно или једном у току две недеље), у оквиру којих су разматрани поменути проблеми, као што су излагане и нове идеје и предлагани смерови у истраживању.

Урађена су два научна рада са афилиацијом пројекта, од којих је један прихваћен за штампу, а други послат у часопис и очекује се његова рецензија.

Поред координатора, руководоца и сарадника на пројекту, који су са Природно-математичког факултета Униерзитета у Нишу, а један сарадник са Машинског факултета у Нишу, спољни сарадник на пројекту био је професор Qingxiang Xu, Shanghai Normal University, Shanghai, China.

Више о раду на пројекту и резултатима рада – у презентацији.