Представљање резултата пројекта О-08-17 Народна и поетска лексика југоисточне Србије

Представљање резултата пројекта О-08-17 Народна и поетска лексика југоисточне Србије

Представљање резултата пројекта О-08-17
Народна и поетска лексика југоисточне Србије.

Координатор пројекта: академик Александар Лома
Руководилац пројекта: проф. др Недељко Богдановић

Уторак, 2. март 2021. године.
Веб-страница Огранка САНУ у Нишу (http://www.ogranaknis.sanu.ac.rs).

У наставку програма виртуалног представљања пројеката Огранка САНУ у Нишу на веб-страницу Огранка, постављена је презентација пројекта О-08-17 Народна и поетска лексика југоисточне Србије (координатор пројекта: академик Александар Лома, руководилац пројекта: проф. др Недељко Богдановић).

Пројекат који се под овим насловом реализује у 2021. години наставак је претходног пројекта Огранка – Лексиколошка истраживања југоисточне Србије (2017–2020).

Планирано је да нови пројекaт у структури има два потпројекта:
Потпројекат 1 – Атлас сточарске лексике југоисточне Србије. После теренског истраживања у 39 села југоисточне Србије, која припадају призренско-тимочким дијалектима, на основу којих су настала издања Пастирски речник југоисточне Србије, др Недељка Богдановића, и колективна монографија Пастирска лексика југоисточне Србије (резултат рада осморо сарадника), ове године радиће се Атлас пастирске лексике југоисточне Србије. На основу исте грађе идентификовани су појмови који показују територијални распоред и синонимску разуђеност, што ће бити представљено картама, уз уобичајене коментаре обличних, гласовних и значењских разлика. По правилу, такве карте показују унутрашњи развој изучаваних говора, али и утицаје са стране (па и из других језика), као и напредак технологије и науке у изучаваној области, те имају и културолошки значај.
Потпројекат 2 – Језик  поетског дела  Бранка Миљковића. Преко одабраних песама истраживаће се више тема, са заједничким циљем да се упознају лексичке вредности Миљковићеве поезије, и тако изврши методолошка и кадровска припрема за израду речника Миљковићеве поезије. И овом задатку претходило је издање Реч и песма Недељка Богдановића, где је са лексикографског аспекта испитиван најпознатији Миљковићев циклус „Утва златокрила”.

У презентацији се детаљније представља рад на овом пројекту.