Представљање резултата пројекта О-22-19 Археологија Ниша, Понишавља и јужне Србије од праисторије до средњег века

Представљање резултата пројекта О-22-19 Археологија Ниша, Понишавља и јужне Србије од праисторије до средњег века

Представљање резултата пројекта О-22-19
Археологија Ниша, Понишавља и јужне Србије од праисторије до средњег века.

Координатор пројекта: дописни члан САНУ Вујадин Иванишевић
Руководилац пројекта: др Надежда Гавриловић Витас

Уторак, 27. април 2021. године.
Веб-страница Огранка САНУ у Нишу (http://www.ogranaknis.sanu.ac.rs).

У наставку програма виртуалног представљања пројеката Огранка САНУ у Нишу, широј јавности предочавамо резултате рада на пројекту О-22-19 Археологија Ниша, Понишавља и јужне Србије од праисторије до средњег века (координатор пројекта: дописни члан САНУ др Вујадин Иванишевић, руководилац пројекта: др Надежда Гавриловић Витас). Дакле, у питању је пројект археолошких истраживања, презентације и промоције културног наслеђа из области Ниша, Понишавља и јужне Србије, у периодима праисторије, антике и средњег века.

С обзиром на важност положаја и територије Ниша, простране области Понишавља, путних комуникација које су од Ниша полазиле на исток (Ниш–Софија), запад, југ и север (пут via militaris у античко доба, односно тзв. Цариградски друм у периоду Османлијског царства), локалитети у граду Нишу и његовој широј околини из периода антике и средњег века представљају изузетно значајно непокретно културно наслеђе Србије и, у том контексту, њихова археолошка истраживања, анализа и интерпретација круцијална су грађа за разумевање поменутих историјских периода.

Радови и истраживања на овом пројекту су током 2019. годинe (aли и током 2018. године, у виду циклуса предавања), били усмерени на најзначајније локалитете Ниша, Понишавља и јужне Србије, као и на најзначајније архитектонске и археолошке налазе, уз проучавање и интерпретацију различитих методологија рада које омогућавају најбоље резултате у контексту заштите, презентације и промоције културног наслеђа. У том смислу, основни задаци пројекта су били да се кроз различите врсте активности (предавања, научне скупове домаћег и међународног карактера, изложбе, чланке, монографије итд.) резултати археолошких ископавања на различитим локалитетима горе поменутих области презентују стручној и широј јавности, и на тај начин укаже на њихов изузетан значај како у прошлости, тако и у садашњости.

У наставку пројекта се планира не само даље одвијање свих претходно наведених активности у циљу истраживања, презентације и промоције налаза са ових локалитета, тј. културног наслеђа Ниша, Понишавља и јужне Србије, већ и наставак публиковања стручних радова и монографија за научну јавност, као и скретања пажње широј јавности на значај интердисциплинарног приступа проблемима и решењима у вези са културним наслеђем – ради његовог приближавања, бољег разумевања и валоризације.