Представљање резултата пројекта О-13-18 Антиоксидантна активност биљака, гљива, лишајева и комерцијалних производа

Представљање резултата пројекта О-13-18 Антиоксидантна активност биљака, гљива, лишајева и комерцијалних производа

Представљање резултата пројекта О-13-18
Антиоксидантна активност биљака, гљива, лишајева и комерцијалних производа.

Координатор пројекта: академик Слободан Милосављевић
Руководилац пројекта: проф. др Гордана Стојановић

Петак, 7. мај  2021. године.
Веб-страница Огранка САНУ у Нишу (http://www.ogranaknis.sanu.ac.rs).

Предмет истраживања у оквиру овог пројекта је антиоксидантна активност одабраних врста биљака, гљива, лишајева и комерцијалних производа и процена могућности њиховог коришћења у спречавању оксидативног стреса.

Антиоксиданси су природне или синтетске супстанце које, присутне у малим количинама у односу на супстрат који је подложан оксидацији, имају способност да се супротставе оксидацији или да инхибирају реакције у којима настају реактивне врсте. Током еволуције, биљке су развиле ефикасне одбрамбене механизме против штетних утицаја зрачења и представљају извор антиоксиданаса. Антиоксидантно деловање испољавају: феноли, флавоноиди, фенолкарбоксилне киселине, алкалоиди, терпеноиди и други секундарни метаболити.

У претходном периоду урађено је следеће:

Одређена је антиоксидативна активност и укупан садржај фенола за 23 врсте биљака и зачина који се традиционално користе у српској исхрани.

Резултати су публиковани у раду са одговарајућом афилијацијом (пројект Огранка САНУ у Нишу):
Nikolic Jelena S, Mitic Violeta D, Stankov-Jovanovic Vesna P, Dimitrijevic Marija V, Stojanovic Gordana S, Chemometric characterization of twenty three culinary herbs and spices according to antioxidant activity, JOURNAL OF FOOD MEASUREMENT AND CHARACTERIZATION 2019 13 (3): 2167-2176. M23

Одређени су и упоређени антиоксидативна активност и ХПЛЦ профили метанолних екстраката Artemisia alba Turra сакупљанe у фази цветања на две различите локације у Србији – Мојинци и Росомач.

Резултати су публиковани у раду са одговарајућом афилијацијом (пројект Огранка САНУ у Нишу):
Jovana D. Ickovski, Milan N. Mitić, Milan B. Stojković, Gordana S. Stojanović, Comparative analysis of HPLC profiles and antioxidant activity of Artemisia alba Turra from two habitats in Serbia, CHEMIA NAISSENSIS, 2020 3 (2):89-99, M54

Планирано је одређивање антиоксидативне активности и хемијског састава метанолних екстраката четири врсте пелина (Artemisia): A. alba, A. annua, A. absinthium, A. vulgaris и A. scoparia.

Више о раду на пројекту и резултатима рада – у презентацији.