Представљање резултата пројекта О-14-18 Развој, моделовање и оптимизација производње биодизела коришћењем нејестивих и отпадних сировина

Представљање резултата пројекта О-14-18 Развој, моделовање и оптимизација производње биодизела коришћењем нејестивих и отпадних сировина

Представљање резултата пројекта О-14-18
Развој, моделовање и оптимизација производње биодизела коришћењем нејестивих и отпадних сировина

Координатор пројекта: дописни члан САНУ Влада Вељковић
Руководилац пројекта: проф. др Оливера Стаменковић

Четвртак, 26. јануар 2022. године, 12.00 часова
Свечана сала Технолошког факултета у Лесковцу

У организацији Огранка САНУ у Нишу, 26. јануара 2023. године, представљени су резултати пројекта О-14-18 Развој, моделовање и оптимизација производње биодизела коришћењем нејестивих и отпадних сировина, чији је координатор дописни члан САНУ Влада Вељковић, а руководилац проф. др Оливера Стаменковић. Презентација резултата пројекта одржана је на Технолошком факултету у Лесковцу. У представљању су, поред координатора и руководиоца пројекта, учествовали и чланови истраживачког тима: проф. др Ивана Банковић-Илић, проф. др Зоран Тодоровић, доц. др Марија Миладиновић и др Биљана Ђорђевић, асистент, док су оправдано одсутни били: доц. др Милан Костић, др Звонко Њежић, виши научни сарадник, и др Драган Тротер, научни сарадник.

Истраживања у 2022. години обухватила су примену отпадних материјала  (попут пепела љуске лешника и филтрационе погаче из процеса производње шећера) као катализатора реакције метанолизе, као и СаО модификован глицеролом и еутектичким растварачем холин хлорид:глицеролом. Поред тога, истраживања су обухватила и примену мешавина уља и отпадних уљаних материјала (из процеса прераде воћа и поврћа или након примене уља у процесима припреме хране) као сировина за добијање биодизела. Истражен је и утицај примене еутектичких растварача на бази триетаноламина и лецитина на процесе етанолизе уља из семена Brassica nigra L. катализоване калцијум оксидом.

Један од важних резултата пројекта је истакнута монографија националног значаја, у којој је дат преглед употребе кукурузног уља као сировине у производњи биодизела. Поред тога, описани су агроеколошки услови производње кукуруза, методе прераде зрна кукуруза и технике добијања уља из млевених кукурузних зрна, клица, влакана и џибре, могућности унапређења процеса производње биодизела од кукурузних уљаних сировина, као и физичка, термофизичка, хемијска и горивa својства биодизела. Анализом еколошких, социо-економских и политичких аспеката производње и употребе биодизела од кукурузног уља показано је да уље кукуруза има значајан потенцијал за производњу биодизела.

Резултати истраживања публиковани су у истакнутом међународном часопису (један рад, категорија М21), међународном часопису (два рада, категорија М23), као и на научним конференцијама, и то на међународној (четири рада, категорија М34) и националној конференцији (један рад, категорија М64). Штампана је монографија националног значаја (М41) и поглавље у истакнутој монографији међународног значаја (М13).

Погледајте презентацију резултата Пројекта на овом линку.