Представљање пројекта О-32-23 Траума и зацељење: креирање интегративног модела психолошког зацељивања особа са претрпљеном раном траумом

Представљање пројекта О-32-23 Траума и зацељење: креирање интегративног модела психолошког зацељивања особа са претрпљеном раном траумом

Представљање пројекта О-32-23 Траума и зацељење: креирање интегративног модела психолошког зацељивања особа са претрпљеном раном траумом

Координатор пројекта: академик Александар Костић
Руководилац пројекта: проф. др Татјана Стефановић Станојевић

Огранак САНУ у Нишу,
Мултимедијална сала Универзитета у Нишу, број 8,
Универзитетски трг 2

У четвртак, 23. марта 2023. године, у Огранку САНУ у Нишу представљен је нови пројект Огранка О-32-23: Траума и зацељење: креирање интегративног модела психолошког зацељивања особа са претрпљеном раном траумом (координатор пројекта: академик Александар Костић, руководилац: пројекта: проф. др Татјана Стефановић Станојевић)

Проф. др Драган Жунић, координатор активности у Огранку, пренео је присутнима поздраве чланова и сарадника Огранка, а посебно академика Александра Костића, координатора пројекта, као и дописног члана САНУ Владе Вељковића, председика Комисије за руковођење радом Огранка САНУ у Нишу, који су, нажалост, због других обавеза у САНУ, били спречени да учествују у овом представљању. Професор Жунић пренео је присутнима и изразе захвалности због интересовања за активности Огранка, учествовања у њима и подршке настојањима Огранка да шири мисију и дух САНУ у југоисточној Србији, и, потом, представио проф. др Татјану Стефановић, аутора и руководиоца пројекта, подвлачећи да је овај пројект значајна новина у раду Огранка, па и саме Академије.

Проф. др Татјана Стефановић Станојевић је започела представљање читањем писма академика Александра Костића, координатора пројекта, који је, указавши на психолошке изазове нашег драматичног и трауматичног времена, истакао значај овог пројекта за превенцију и терапију траума, као и значај изласка пројекта из терапијске праксе у јавност, те указао на најважније моменте нацрта пројекта и посебно нагласио да се ради о пројекту јединственом на овим просторима, изразивши наду да овај правац активности неће завршити истеком пројекта.

Након тога, др Татјана Стефановић Станојевић представила је планиране правце развоја пројекта: медијски, истраживачки, едукацијски и примењени правац. Сваки од праваца објаснила је у погледу начина извођења и задатих циљева. На крају, упознала је све присутне са члановима пројектног тима који ће бити задужени за реализацију појединих пројектних активности.

Представљању пројекта присуствовали су бројни чланови истраживачког тима, окупљени око заједничке идеје рада на репарацији трауме. Иначе, овај тим чини велики број (23) психолога, психотерапеута и психијатара, најпре са Департмана за психологију Филозофског факултета Универзитета у Нишу, али и са сродних департмана у Београду, Новом Саду, Сарајеву, Скопљу, Косовској Митровици, Милану, Оману и Мелбурну.  Својом бројношћу и разноликошћу у психотерапијском профилисању, овакав тим нуди широк опсег могућности за рад на репарацији трауме. Представљању пројекта присуствовали су и бројни студенти, а пратило га је и десетак стручњака преко видео линка.