Предавање
ПРОЦЕНА КЛИНИЧКОГ РИЗИКА КОД БОЛЕСНИКА СА ИНДИКАЦИЈОМ ЗА РЕВАСКУЛАРИЗАЦИЈУ МИОКАРДА

Предавање
ПРОЦЕНА КЛИНИЧКОГ РИЗИКА КОД БОЛЕСНИКА СА ИНДИКАЦИЈОМ ЗА РЕВАСКУЛАРИЗАЦИЈУ МИОКАРДА

Циклус јавних предавања редовних и дописних чланова САНУ.

Дописни члан САНУ Горан Станковић.

Понедељак, 28. мај 2018. године, 12:00 сати
Универзитет у Нишу, Ниш, Универзитетски трг 2, Мултимедијална сала, бр. 8 / приземље.
© 2024 | Српска академија наука и уметности, Огранак САНУ у Нишу |