Browsed by
Аутор: sanunis

Предавање
ПРОЦЕНА КЛИНИЧКОГ РИЗИКА КОД БОЛЕСНИКА СА ИНДИКАЦИЈОМ ЗА РЕВАСКУЛАРИЗАЦИЈУ МИОКАРДА

Предавање
ПРОЦЕНА КЛИНИЧКОГ РИЗИКА КОД БОЛЕСНИКА СА ИНДИКАЦИЈОМ ЗА РЕВАСКУЛАРИЗАЦИЈУ МИОКАРДА

Циклус јавних предавања редовних и дописних чланова САНУ. Дописни члан САНУ Горан Станковић. Понедељак, 28. мај 2018. године, 12:00 сати Универзитет у Нишу, Ниш, Универзитетски трг 2, Мултимедијална сала, бр. 8 / приземље.

Предавање
ОРТОГОНАЛНОСТ: НОВИ ПРИСТУПИ И ПРИМЕНЕ У КВАДРАТУРНИМ И СУМАЦИОНИМ ПРОЦЕСИМА

Предавање
ОРТОГОНАЛНОСТ: НОВИ ПРИСТУПИ И ПРИМЕНЕ У КВАДРАТУРНИМ И СУМАЦИОНИМ ПРОЦЕСИМА

Циклус јавних предавања редовних и дописних чланова САНУ. Академик Градимир В. Миловановић. Понедељак, 13. фебруар 2017, 12.00 сати. Универзитет у Нишу, Ниш, Универзитетски трг 2, Свечана сала.