Предавање:
ИСТРАЖИВАЊЕ БОЈЕ У СТОМАТОЛОГИЈИ:
ПРЕГЛЕД СТАЊА У СТРУЦИ

Предавање:
ИСТРАЖИВАЊЕ БОЈЕ У СТОМАТОЛОГИЈИ:
ПРЕГЛЕД СТАЊА У СТРУЦИ

Гост Огранка САНУ у Нишу.

Проф. др Хаџи Раде Д. Паравина,
University of Texas School of Dentistry at Houston, Houston Center for Biomaterials & Biomimetics.

COLOR RESEARCH IN DENTISTRY: THE STATE OF THE ART

Петак, 25. мај 2018. године, 12:00 сати.
Универзитет у Нишу, Ниш, Универзитетски трг 2, Мултимедијална сала, бр. 8 / приземље.