Потписивање Уговора о саиздаваштву између Српске академије наука и уметности и Факултета техничких наука Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици

Потписивање Уговора о саиздаваштву између Српске академије наука и уметности и Факултета техничких наука Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици

Потписивање Уговора о саиздаваштву између Српске академије наука и уметности и Факултета техничких наука Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици

Петак, 23. фебруар 2024. године
Косовска Митровица, Факултет техничких наука.

У склопу настојања да се подржи и подстакне научна сарадња са Универзитетом у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици, у Огранку САНУ у Нишу заснован је научноистраживачки пројект О-35-24 Развој, моделовање и оптимизација сепарационих метода изоловања биопроизвода из различитих биљних материјала, као заједнички пројект Огранка САНУ у Нишу, Факултета техничких наука у Косовској Митровици – Катедре за технологију, Технолошког факултета у Лесковцу Универзитета у Нишу и привредног друштва ДЦП „Хемигал” Лесковац. Координатор пројекта је дописни члан САНУ Влада Вељковић, руководилац проф. др Ана Величковић, са Факултета техничких наука Универзитета у Приштини  са привременим седиштем у Косовској Митровици, а истраживачки тим чине сарадници са Технолошког факултета у Лесковцу Универзитета у Нишу и Техничког факултета Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици, као и сарадници ДЦП „Хемигал”.

У оквиру рада на пројекту израђена је и научна књига БИОДИЗЕЛ ОД РИЦИНУСОВОГ УЉА – од семена до одрживе енергије, чији су аутори Ана В. Величковић, Ана М. Марјановић Јеромела, Јелена М. Аврамовић, Драгана Д. Рајковић, Миљана С. Крстић, Биљана М. Кипровски, Влада Б. Вељковић, а саиздавачи Универзитет у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици – Факултет техничких наука, и Српска академија наука и уметности – Огранак САНУ у Нишу.

У петак, 23. фебруара 2024. године, Уговор о саиздаваштву са Српском академијом наука и уметности, у присуству дописног члана САНУ Владе Вељковића, председника Комисије за руковођење радом Огранка САНУ у Нишу, потписао је и проф. др Јордан Радосављевић, декан Факултета техничких наука у Косовској Митровици Универзитета у Приштини са привременим смештајем у Косовској Митровици. Том приликом, дописни члан САНУ Влада Вељковић упознао је проф. др Јордана Радосављевића са заједничким активностима и будућим плановима рада на пројекту Развој, моделовање и оптимизација сепарационих метода изоловања биопроизвода из различитих биљних материјала, који су усмерени ка истраживању и развоју процеса за производњу етарских уља из ароматичних биља применом нових технологија. Размотрене су и могућности других видова сарадње.

© 2024 | Српска академија наука и уметности, Огранак САНУ у Нишу |