Округли сто Пастирска/сточарска лексика призренско-тимочких говора

Округли сто Пастирска/сточарска лексика призренско-тимочких говора

Округли сто
Пастирска/сточарска лексика призренско-тимочких говора

У оквиру пројекта О-33-23 Пастирска/сточарска лексика призренско-тимочких говора

Координатор пројекта: академик Александар Лома
Руководилац пројекта: проф. др Софија Милорадовић
Консултант: проф. др Недељко Богдановић
Организатор пројектних активности: др Ана Савић-Грујић, виши научни сарадник Института за српски језик САНУ

Четвртак, 30. новембар 2023, 13.30 сати
Мултимедијална сала Универзитета у Нишу

У Огранку САНУ у Нишу, 30. новембра 2023. године, након представљања у текућој календарској години заснованог пројекта О-33-23 Пастирска/сточарска лексика призренско-тимочких говора, одржан је истоимени Округли сто Пастирска/сточарска лексика призренско-тимочких говора. Координатор овог пројекта је академик Александар Лома, руководилац проф. др Софија Милорадовић, научни саветник Института за српски језик САНУ, консултант проф. др Недељко Богдановић, редовни професор Филозофског факултета Универзитета у Нишу (у пензији), а организатор пројектних активности је др Ана Савић-Грујић, виши научни сарадник Института за српски језик САНУ. Пројект заједнички реализују Огранак САНУ у Нишу и Институт за српски језик САНУ, а истраживачки тим чини већински део сарадника Дијалектолошког одсека Института.

На Округлом столу, посвећеном отвореним теоријско-методолошким питањима теме и истраживачког рада на њој, најпре су представљени извори на основу којих је рађен Зборник и на основу којих ће се радити мали пастирски атлас призренско-тимочке дијалекатске области – упитници и дијалекатски речници, с посебним освртом на релевантне за тему сегменте из Речника Алексиначког Поморавља Недељка Богдановића и Маје Радоман Цветићанин.

Потом је било речи о питањима и дилемама отвореним током рада на Зборнику, па је проф. др Недељко Богдановић предочио неколико тема које би ваљало обрадити у наставку рада на пројекту, а затим је модерирао дискусију која је уследила међу сарадницима на пројекту.

Трећи сегмент Округлог стола тицао се припреме огледног / првог тома Атласа пастирске лексике призренско-тимочке области, чија се припрема планира за 2024. годину, па је др Ана Савић-Грујић представила тему овога тома – „Простор, просторије, делови просторија”, а проф. др Софија Милорадовић је поменула неке релевантне публикације и назначила неколико методолошких питања од значаја за рад на датом атласу.

Чланови и сарадници Огранка САНУ у Нишу веома цене већ вишегодишњу сарадњу са Институтом за српски језик САНУ, која сада врхуни у заједничком пројекту двеју институција под високим кровом Српске академије наука и уметности, а у чијој су реализацији ангажовани сарадници Дијалектолошког одсека Института, од којих су неки, истовремено, и сарадници Огранка.