Научни скуп
Традиционална естетска култура 14: чулност и култура

Научни скуп
Традиционална естетска култура 14: чулност и култура

Национални научни симпозијум са међународним учешћем
Традиционална естетска култура 14: чулност и култура.

Организатори:
Факултет уметности у Нишу, Огранак САНУ у Нишу.

Петак, 5. новембар 2021. године, 11:00 сати.
Огранак САНУ у Нишу, Мултимедијална сала Универзитета у Нишу.

У организацији Огранка САНУ у Нишу и Факултета уметности у Нишу, у петак, 5. новембра 2021. године, одржан је четрнаести нaциoнaлни нaучни скуп сa мeђунaрoдним учeшћeм Традиционална естетска култура 14: чулност и култура. Скуп је одржан на Универзитету Нишу, а због неповољних епидемиолошких околности, организатори су изабрали тзв. хибридну форму, која је, поред презентовања радова уживо, омогућила и учешће у виртуелном облику. За све заинтересоване, организатори су обезбедили директан пренос симпозијума путем Фејсбук странице Факултета уметности у Нишу.

На свечаном отварању присутнима се најпре обратио прoф. др Јован Степановић, прорeктoр за науку и издавачку делатност Унивeрзитeтa у Нишу, а поздравне речи упутили су и редовни члaн СAНУ Влaдимир Рaкoчeвић, прeдстaвник Oгрaнкa СAНУ у Нишу и прoф. др Mилeна Ињaц, в.д. дeкaнa Фaкултeтa умeтнoсти у Нишу.

Разматрање питања чулности и културе почело је уводним предавањем др Иване Медић, са Музиколошког института САНУ, на тему Музичко приказивање чулности, а настављено је презентацијом рада под називом Сиве зоне: видљиво и невидљиво, аутора др Мишка Шуваковића, редовног професора Факултета за медије и комуникације Универзитета Сингидунум у Београду.

Након уводних саопштења, учесници симпозијума излагали су своје радове у две сесије, где се показало да је универзалност изабраних појмова – чулност и култура – резултирала радовима из различитих, па и наизглед неспојивих дисциплина – од философије, религије и књижевности до визуелних уметности, музике, медија и математике.

Саопштења изложена на научном скупу биће публикована у зборнику радова, који ће употпунити досадашњу колекцију различитих темата из проблемског оквира традиционалне естетске културе: Естетска димензија куће (2005), Свакодневље и празник (2006), Тело и одевање (2007), Хлеб (2008), Игра (2009), Ерос (2010), Врт (2011), Занат (2013), Простор (2014), Медији (2015), Лепо и ружно (2016), Беседа (2017) и Слика и писмо (2018).

Oдржaвaњe нaучнoг скупа финaнсиjски je пoдржaлo Mинистaрствo прoсвeтe, нaукe и тeхнoлoшкoг рaзвoja Рeпубликe Србиje, док је техничку подршку у реализацији симпозијума пружио Студентски културни центар Ниш.

Видео материјал са Конференције доступан је на фејсбук страници Факултета уметности у Нишу на следећим линковима:

https://www.facebook.com/zoomtestfu/videos/1203343533497036

https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=4558309937548249