Научни скуп
Узроци мобилности људског/образовног капитала и последице по садашњи и будући развој југоисточне Србије

Научни скуп
Узроци мобилности људског/образовног капитала и последице по садашњи и будући развој југоисточне Србије

Научни скуп
Узроци мобилности људског/образовног капитала и последице по садашњи и будући развој југоисточне Србије.

Организатори:
Огранак САНУ у Нишу, Филозофски факултет Универзитета у Нишу.

Петак, 12. новембар, 2021. године, 11:00 сати.
Огранак САНУ у Нишу, Мултимедијална сала Универзитета у Нишу.

У организацији Огранка САНУ у Нишу и Филозофског факултета Универзитета у Нишу, 12. новембра 2021. године одржан је научни скуп на тему Узроци мобилности људског/образовног капитала и последице по садашњи и будући развој југоисточне Србије. Одржавање овог скупа део је активности у реализацији пројекта Огранка САНУ у Нишу 0-09-17 Социо-културни аспекти демографске репродукције у југоисточној Србији и могућности изградње пронаталитетске националне стратегије (координатор: академик Александар Костић, руководилац: професор емеритус Љубиша Митровић). На скупу су учешће узела 24 истраживача различитих научних профила: демографа, социолога, економиста и историчара. Скуп је отворио проф. емеритус Љубиша Митровић, а поздравне речи упутили су проф. др Мирјана Рашевић, управница Центра за демографска истраживања Института друштвених наука, Београд, проф. др Драган Тодоровић, продекан Филозофског факултета Универзитета у Нишу, и проф. др Милан Ранђеловић, директор Научно-технилошког парка Ниш.

Уводна излагања поднели су: проф. емеритус Љубиша Митровић, проф. др Владимир Гречић, из Научног друштва Србије, проф. др Мирјана Рашевић, управница Центра за демографска истраживања, проф. др Мирјана Бобић, са Филозофског факултета Универзитета у Београду, и проф. др Јасмина Петровић, упрaвница Центра за социолошка истраживања Филозофског факултета Универзитета у Нишу, а потом је, након излагања сваког учесника, вођена расправа.

Скуп је својим излагањем затворио руководилац пројекта проф. др Љубиша Митровић предлогом могућих закључака. У њима се, између осталог, апострофира потреба даљег развоја мултидисциплинарних истраживања феномена одлива мозгова и могућности повратне циркулације наше интелектуалне дијаспоре. У овом контексту, посебно се указује на значај реализације емпиријских истраживања проблема и могућности ангажовања наше дијаспоре како у локалном тако и у привредном развоју читаве Србије.

На скупу је дата иницијатива за формирање интегрисаних међууниверзитетских студија на нивоима мастер и докторских академских студија. Друга иницијатива односи се на оснивање центра за истраживање и информатичко повезивање и циркуларну мобилност наших кадрова, а оснивачи би били Српска академија наука и уметности – Огранак САНУ у Нишу, Универзитет у Нишу и Научно-технолошки парк Ниш. Учесници скупа подржали су ове иницијативе и сагласили се да се коначни закључци и иницијативе доставе САНУ, Влади Републике Србије, Универзитету у Нишу, Управи за сарадњу с дијаспором и Србима у региону Министарства спољних послова Републике Србије, Матици исељеника Србије и медијима.