Научни скуп:
Уметност и контекст 6: заборављени уметници и уметничка дела

Научни скуп:
Уметност и контекст 6: заборављени уметници и уметничка дела

Организатори: Огранак САНУ у Нишу, УГ „Литера” Ниш.

Петак, 6. септембар 2019. године, 9:45 сати.
Универзитет у Нишу, Мултимедијална сала, Сала бр. 66/III.
Координатори: проф. др Драган Жунић, др Сава Стаменковић.
Уводна предавања: дописни члан САНУ Драган Војводић, дописни члан САНУ Зоран Пауновић, проф. др Горан Максимовић.

Отварајући шести међународни научни симпозијум из серије Уметност и контекст, на тему Заборављени уметници и уметничка дела, академик Нинослав Стојадиновић, председник Огранка САНУ у Нишу, подсетио је присутне на кратку историју овог пројекта, на значај превредновања националних културних традиција и афирмације заборављених, занемарених или идеолошки скрајнутих уметника и њихових дела. Уводна саопштења поднели су: дописни члан САНУ Драган Војводић, који је говорио о пронађеном, изгубљеном и заборављеном фасадном живопису Пећке патријаршије, дописни члан САНУ Зоран Пауновић, тематизујући скоро заборављени књижевни опус великог и свестраног српског уметника – сликара Миће Поповића, и проф. др Горан Максимовић, који је отворио феномен заборављања и клеветања српских писаца и њихових дела.   

Након тога, учесници симпозијума, из Београда, Новог Сада, Вршца, Крагујевца, Косовске Митровице, Ниша, Великог Трнова и Софије, у двема секцијама, саопштавали су резултате својих истраживања о заборављеном у српској и бугарској књижевности и култури, у светској књижевности, затим, у сликарству, ликовним уметностима, у музици и у филмској уметности.

У дискусији је више пута истакнуто да би пуни смисао овог симпозијума о „слепим мрљама“ наших култура сећања, којим се тек начиње једна велика истраживачка област, био у изналажењу начина, форми и медија за технолошки савремено и епохи примерено представљање (публиковање, излагање, извођење) заборављених уметника и уметничких дела младим и долазећим генерацијама и у одговарајућем реконструисању националних и регионалних културних пантеона.