Научни скуп:
Балкан арт форум: уметност и култура данас –
метафора, перцепција, симболизам

Научни скуп:
Балкан арт форум: уметност и култура данас –
метафора, перцепција, симболизам

4. и 5. oктoбрa 2019. гoдинe у Нишу.
Петак, 4. октобар 2019. године, 12:00 сати. Велика сала Универзитета у Нишу – Свечано отварање научног скупа.

VII Национални научни скуп са међународним учешћем: Балкан Арт Форум 2019: уметност и култура данас метафора, перцепција, симболизам

Организатори: Факултет уметности у Нишу и Oгрaнак СAНУ у Нишу, уз пoдршку Mинистaрствa прoсвeтe, нaукe и тeхнoлoшкoг рaзвoja Републике Србије.

У Свечаној сали Универзитета у Нишу отворен је дводневни национални научни скуп са међународним учешћем Балкан Арт Форум 2019: уметност и култура данас, ове године на тему Метафора, перцепција, симболизам. Поздравне и уводне речи имали су: проф. др Сузана Костић, декан Факултета уметности у Нишу, проф др Данијела Стојановић, председник Програмског одбора научног скупа, академик Нинослав Стојадиновић, председник Огранка САНУ у Нишу, суорганизатора научног скупа, и проф. др Јован Степановић, проректор Универзитета у Нишу.

Дeтaљни прoгрaм можете погледати овде.