Јавно предавање: дописни члан САНУ Владан Девеџић, Идентитет вештачке интелигенције

Јавно предавање: дописни члан САНУ Владан Девеџић, Идентитет вештачке интелигенције

Јавно предавање
Дописни члан САНУ Владан Девеџић
Идентитет вештачке интелигенције

Понедељак, 16. jануар 2023. године, 12 сати
Огранак САНУ у Нишу, Мултимедијална сала Универзитета у Нишу, број 8, Универзитетски трг 2

Дописни члан САНУ Влада Вељковић, председник Комисије за руковођење радом Огранка САНУ у Нишу, поздравио је, у име чланова и сарадника Огранка, све присутне и, посебно, дописног члана САНУ Владана Девеџића, чијим се јавним предавањем на тему Идентитет вештачке интелигенције наставља са представљањем чланова САНУ у Огранку САНУ у Нишу у форми јавног предавања. Из богате професионалне биографије дописног члана Девеџића издвојени су подаци о његовом образовању, професури из области рачунарства и софтверског инжењерства, о едиторским активностима, наградама, а подвучена је чињеница да је оснивач и руководилац истраживачке групе која се бави вештачком интелигенцијом (GOOD OLD AI research network), а такође и Лабораторије за вештачку интелигенцију на Факултету организационих наука Универзитета у Београду, и да су у фокусу његових садашњих научних интересовања образовање у области програмирања, софтверско инжењерство, интелигентни софтверски системи и технологијом унапређено учење (technology-enhanced learning).

Своје предавање дописни члан САНУ Владан Девеџић започео је констатацијом да је експлозијом вештачке интелигенције као области проучавања и праксе, током времена постало веома тешко прецизно означити њене границе и прецизирати шта она тачно обухвата. Многе друге области  проучавања проткане вештачком интелигенцијом, а нове теме истраживања и развоја које захтевају интердисциплинарни приступ и преплитање са оним што се обично назива вештачком интелигенцијом, све више привлаче пажњу. Поред тога, неколико подобласти и тема проистеклих из вештачке интелигенције предмет су дугогодишњих контроверзи које доводе до наизглед бескрајних дебата што додатно замагљују читаву област вештачке интелигенције и чине њене границе још нејаснијима. Да би се на систематичан начин позабавио таквим проблемима, предавач је увео концепт идентитета вештачке интелигенције, уз разматрање  његове динамике, контроверзи, контрадикција и супротстављених мишљења и приступе, који долазе из различитих извора и од различитих заинтересованих страна. Концепт идентитета вештачке интелигенције уводи се као скуп карактеристика које обликују тренутни поглед на вештачку интелигенцију из епистемолошке, филозофске, етичке, технолошке и друштвене перспективе.

Предавач је у седам тачака изложио свој предмет – од проблема са дефинисањем појма „вештачке интелигенције” и омеђавања њене области, преко, питања аутономног понашања система вештачке интелигенције и њихове објашњивости, затим, неких новопокренутих тема, до питања одрживости вештачке интелигенције и, најзад, до проблема технолошке утакмице у вези са општом вештачком инелигенцијом.

Будући да је дописни члан САНУ Девеџић указао на најважнија питања из ове области, обелоданио дилеме, непознанице и недоумице, проблематизовао тему из различитих углова, отворила се веома жива и плодна расправа о читавом низу питања као што су: будућност вештачке интелигенције (ВИ), добробит од ВИ али и проблеми „прогреса” и технолошког раста, велики технолошки модели и опстанак малих и алтернативних модела, својеврсна „политизација” и „подржављење” пројеката примене  ВИ (на пример, у свеопштем надзору и контроли), однос ВИ и уметничког стваралаштва и  могућности ВИ у области превођења и анализе текста, енергетска потрошња у области ВИ и нужност енергетске рационализације, „зелена” ВИ, најзад, неопходност  консолидације и координације у области истраживања и примене ВИ. Дискусија је била уверљиво сведочанство о значају проблематике тематизоване у овом предавању, о интересовању за њу,  и врло јасна назнака да овом проблемском подручју треба наћи примерено место у даљем раду Огранка.