III Међународна научно-стручна конференција Регионални развој и прекогранична сарадња

III Међународна научно-стручна конференција Регионални развој и прекогранична сарадња

III Међународна научно-стручна конференција
Регионални развој и прекогранична сарадња.

Субота, 7. децембар 2019. године, 10:00 сати.
Пирот, Сала Скупштине Града Пирота, ул. Српских Владара 82.

Организатори: Огранак САНУ у Нишу, Град Пирот, Уговорна окружна привредна комора Пирот.

У Пироту је, 7. децембра 2019. године, у организацији Огранка САНУ у Нишу. Града Пирота и Уговорне окружне привредне коморе Пирот, одржана III Међународна научно-стручна конференција Регионални развој и прекогранична сарадња.

На свечаном отварању конференције, учесницима и гостима поздравне речи упутили су: академик Нинослав Стојадиновић, председник Огранка САНУ у Нишу, мр Владан Васић, градоначелник Пирота, Драгана Тончић, начелница Пиротског управног округа, и проф. др Драган Костић, председник Уговорне окружне привредне коморе Пирот. Презентацију закључака са II Међународнe научно-стручнe конференцијe Регионални развој и прекогранична сарадња поднео је Драган Милoсављевић.

Након доделе захвалница за допринос у организовању и реализацији конференције, и паузе за изјаве медијима, као и за потписивање уговора о сарадњи, започело је представљање научних и стручних радова по сесијама. Изложена су 62 рада око 140 аутора из Србије, Бугарске и Македоније.

Циљ Конференције је да промовише стицање и примену научних сазнања о актуалном стању и процесима регионалног развоја, са посебним освртом на проблеме и могућности прекограничне сарадње, као и на анализу утицаја нове индустријализације на регионални развој.