Презентација реализације пројекта Огранка САНУ у Нишу: Е-02-19

Презентација реализације пројекта Огранка САНУ у Нишу: Е-02-19

Презентација реализације пројекта Огранка САНУ у Нишу: Е-02-19
Aнализа кадровских потреба индустријских предузећа у Граду Нишу: развој конкурентних образовних профила.

Петак, 6. децембар 2019. године, у 13:00 сати.
Ниш, Градска кућа, Улица 7. јули број 2.

Координатор пројекта академик Нинослав Стојадиновић,
руководилац пројекта проф. др Јелена Станковић.

У оквиру активности на пројекту Aнализа кадровских потреба индустријских предузећа у Граду Нишу: развој конкурентних образовних профила, у петак, 06. децембра 2019. године, у просторијама Градске куће у Нишу, одржан је Округли сто са представницима локалних креатора политика и привредницима града Ниша. Модератор Округлог стола био је господин Драган Милошевић, председник Привредно-економског савета Града Ниша. Округли сто су отворили Марина Костић, помоћник градоначелника, и др Милан Ранђеловић, начелник Канцеларије за локални економски развој и пројекте, који су у својим излагањима подвукли значај Пројекта и спроведених истраживања. Резултате Пројекта презентовале су проф. др Весна Јанковић Милић, проф. др Марија Џунић и проф. др Јелена Станковић, наставници Економског факултета Универзитета у Нишу. У току презентација, изнети су кључни резултати који се односе на показатеље макроекономске неусклађености вештина на суб-националном нивоу, позициониран Град Ниш и истакнути статистички показатељи који се односе на локално тржиште рада у граду Нишу, као и на постојање феномена неусклађености вештина, посебно код категорије високообразоване радне снаге. Презентовани су и резултати анкете запослених, спроведене према методологији мерења неусклађености вештина коју је развио Универзитет у Кардифу (Skills and Employment Survey, https://esrc.ukri.org/research/our-research/skills-and-employment-survey-ses/), и утврђени резултати указују на квалификациону неусклађеност. Као вештине највећег значаја за обављање послова на задовољавајућем нивоу перформанси у индустријским предузећима у граду Нишу, које су анализиране у току рада на Пројекту, наведене су преносиве, односно фундаменталне пословне вештине које подразумевају дигитална знања и рачунарску писменост, вештине за решавање комплексних проблема, критичко мишљење, способност преузимања иницијативе и тимски рад, али и предузетничке и менаџерске вештине. У делу истраживања које је спроведено са студентима, резултати указују на потребу увођења обавезних стручних пракси у току студирања, којима би се студентима обезбедила практична знања и на тај начин побољшала њихова позиција у тренутку преласка из образовног система на тржиште рада. У дискусији су учествовали академик Нинослав Стојадиновић, др Милан Ранђеловић, проф. др Предраг Јанковић (Машински факултет Универзитета у Нишу), проф. др Дејан Ранчић (Електронски факултет Универзитета у Нишу), Бобан Матић (директор  НСЗ – Филијала Ниш) и Саша Матејић, помоћник директора РПК Ниш и координатор Сектора индустрије. Кроз дискусију су изнети конструктивни предлози за даља истраживања, као и сагласност о потреби ближе сарадње академске заједнице са представницима креатора политика на локалном нивоу, али и званичним институцијама, у циљу пројектног финансирања обука и програма унапређења знања и вештина, којим би се побољшала слика тржишта рада у граду Нишу. У том смислу је предложена интензивнија сарадња академске заједнице и привредних субјеката у циљу предлагања и реализације будућих пројектних активности, усмерених на остваривање одрживог развоја људског капитала и тржишта рада града Ниша.