Етномузиколошка радионица Ој, јабуко зеленико (друго тонско снимање)

Етномузиколошка радионица Ој, јабуко зеленико (друго тонско снимање)

Етномузиколошка радионица
Ој, јабуко зеленико (друго тонско снимање)

Друго тонско снимање извођења традиционалних песама
за потребе објављивања компакт-диска Ој јабуко зеленико: радионице српског традиционалног певачког наслеђа и  његови настављачи.

У оквиру пројекта О-10-17 Музичко наслеђе југоисточне Србије, савремено стваралаштво и образовање укуса, координатор пројекта: дописни члан САНУ Јелена Јовановић, руководилац пројекта: проф. др Данијела Здравић Михаиловић.

Понедељак, 26. јун 2023. Културни центар Топола

У оквиру рада Музиколошког института САНУ и Огранка САНУ у Нишу (пројект О-10-17 Музичко наслеђе југоисточне Србије, савремено стваралаштво и образовање укуса (координатор пројекта: дописни члан САНУ Јелена Јовановић, руководилац пројекта: проф. др Данијела Здравић Михаиловић), реализује се пројект Ој, јабуко зеленико: радионице српског певачког наслеђа и његови настављачи, чији је циљ оживљавање и очување српског традиционалног вокалног наслеђа појединих региона у Србији кроз едукацију (радионице) и промовисање млађих генерација певача као његових носилаца у савремено доба. У оквиру пројекта планирано је издавање аудио компакт-диска са снимцима традиционалних песама са певачких радионица из неколико градова Србије: Тополе, Бруса, Бољевца, Алексинца, Лесковца и Гаџиног Хана. Учесници пројекта су: Музиколошки институт САНУ, Огранак САНУ у Нишу, КУД „Опленац” Топола, Средња школа Брус, КУД Бољевац, Центар за културу и уметност Алексинац, Лесковачки црквени ансамбл „Бранко”, КУД „Бранко Миљковић” Гаџин Хан. Издавачи компакт-диска су Музиколошки институт САНУ и Српска академија наука и уметности – Огранак САНУ у Нишу.

Након првог тонског снимања, обављеног 15. јуна 2023. године у Брусу, са тамошњим певачким групама, друго снимање извршено је у понедељак, 26. јуна 2023. године, у великој сали Културног центра Топола. Снимањем су руководиле дописни члан САНУ Јелена Јовановић (аутор пројекта Ој, јабуко зеленико) и носилац певачког наслеђа Маја Стањевић Петровић, руководилац певачких група при Културно-уметничком друштву „Опленац” у Тополи. Снимању су присуствовали председник КУД-а „Опленац”, др Мирослав Благојевић и директорка КЦ Топола, Ема Стевановић.

Маја Стањевић Петровић изванредан је носилац певачког наслеђа, посебно старијег вокалног слоја свог родног краја, области планине Романије, што је убраја у малобројне  познаваоце овог начина певања. Своје певачко искуство проширила је репертоаром из Шумадије: старим облицима, новијим, и, посебно тзв. хибридним облицима (примера ради, певачка група КУД-а „Опленац” је са М. С. Петровић као солисткињом 2015. године, захваљујући одличном извођењу песама овог вокалног слоја, остварила пласман у полуфинале такмичења „Шљивик” РТС-а, уз јаку конкуренцију оригиналних сеоских ансамбала). Певачка група КУД-а „Опленац” дужи низ година је сарађивала са др Јеленом Јовановић као медијатором традиције и вокалним педагогом (в. библиографију радова у прилогу на крају извештаја); из тог ансамбла, до данас су активне две чланице – уз М. С. Петровић ту је и мср Љубица Поповић, етномузиколог, сарадник КЦ Топола. Оне заједно са Ј. Јовановић успешно изводе изразите примере старе и новије вокалне традиције Шумадије. Током последњих година у КУД-у је однегована нова генерација младих певача који настављају да изводе традиционалне песме Шумадије и других региона.

Резултат снимања чини дванаест снимљених примера традиционалног певања старијег, обредног вокалног слоја (сватовска, жетелачка, уз комишање) и новијег слоја (прелске, бројанице, опште намене). Избор из овог материјала биће укључен на ЦД који је у припреми.

Као сниматељ ангажован је поново Зоран Јерковић, дугогодишњи тон мајстор у Драмском студију Радио Београда и један од оснивача предмета Тонско снимање и обрада звука на Факултету драмских уметности Универзитета уметности у Београду.

 

Прилог:

Библиографија објављених научних студија, чланака и аудио издања са резултатима рада руководиоца пројекта у сфери примењене / апликативне етномузикологије у КУД-у „Опленац у Тополи:

 Questioning the Posibility of Revatilizing Traditional Rural Songs in Topola, Serbia / Jelena Jovanović // Applied Ethnomusicology : Historical and Contemporary Approaches / Klisala Harrison, Elizabeth Mackinlay, Svanibor Pettan, eds. – Newcastle upon Tyne : Cambridge Scholars Press, 2010. – Str. 161–179. ISBN-10: 1443824259; ISBN-13: 978-1443824255

Остварење континуитета са пређашњим генерацијама у раду једне младе певачке групе / Јелена Јовановић // 36. Сабор народног стваралаштва Србије. ISSN 0352-7514. 1 : 22 (2008) 5–7.

Сусрети младих певачких група у оквиру ‘Опленачке бербе’ / Јелена Јовановић // Саборник. ISSN 2406-0607. 1 (2014) 12–13.

Са Опленца кликну вила [Звучни снимак] : српске сеоске и градске песме / [изводи] певачка група КУД „Опленац“. – Топола, 2007. – 1 CD + 1 текстуални прилог ([18] стр.) Стручни коментари за 23 нумере на аудио издању / Јелена Јовановић