Етномузиколошка радионица Ој, јабуко зеленико (четврто тонско снимање)

Етномузиколошка радионица Ој, јабуко зеленико (четврто тонско снимање)

Етномузиколошка радионица
Ој, јабуко зеленико (четврто тонско снимање)

Четврто тонско снимање извођења традиционалних песама
за потребе објављивања компакт-диска Ој јабуко зеленико: радионице српског традиционалног певачког наслеђа и  његови настављачи.

У оквиру пројекта О-10-17 Музичко наслеђе југоисточне Србије, савремено стваралаштво и образовање укуса, координатор пројекта: дописни члан САНУ Јелена Јовановић, руководилац пројекта: проф. др Данијела Здравић Михаиловић.

Субота, 25. новембар 2023. Црква Оџаклија и Парохијски дом Саборне цркве у Лесковцу
Недеља, 26. новембар 2023. Дом културе Гаџин Хан

У оквиру рада Музиколошког института САНУ и Огранка САНУ у Нишу (пројект О-10-17 Музичко наслеђе југоисточне Србије, савремено стваралаштво и образовање укуса (координатор пројекта: дописни члан САНУ Јелена Јовановић, руководилац пројекта: проф. др Данијела Здравић Михаиловић), реализује се пројект Ој, јабуко зеленико: радионице српског певачког наслеђа и његови настављачи, чији је циљ оживљавање и очување српског традиционалног вокалног наслеђа појединих региона у Србији кроз едукацију (радионице) и промовисање млађих генерација певача као његових носилаца у савремено доба. У оквиру пројекта планирано је издавање аудио компакт-диска са снимцима традиционалних песама са певачких радионица из неколико градова Србије: Тополе, Бруса, Бољевца, Алексинца, Лесковца и Гаџиног Хана. Учесници пројекта су: Музиколошки институт САНУ, Огранак САНУ у Нишу, КУД „Опленац” Топола, Средња школа Брус, КУД Бољевац, Центар за културу и уметност Алексинац, Лесковачки црквени ансамбл „Бранко”, КУД „Бранко Миљковић” Гаџин Хан. Издавачи компакт-диска су Музиколошки институт САНУ и Српска академија наука и уметности – Огранак САНУ у Нишу.

Након тонских снимања у Брусу (15. јуна 2023), Тополи (26. јуна 2023) и Алексинцу (21. августа 2023), са тамошњим певачким групама, четврто снимање обављено је 25. и 26. новембра  2023, у Лесковцу и Гаџином Хану. Будући да је ово и последње предвиђено тонско снимање у 2023. години, план овог дела пројекта са успехом је извршен. У оба места забележене су традиционалне песме и инструменталне мелодије које сачињавају изузетно вредан део културног идентитета источне и југоисточне Србије и елемента нематеријалног културног наслеђа.

У суботу, 25. новембра, снимање је обављено у Цркви Оџаклији и у просторијама Парохијског дома Саборне цркве у Лесковцу. Снимањем су руководили дописни члан САНУ Јелена Јовановић, етномузиколог, и диригент и музички аранжер Никола Нинић, руководилац Лесковачког црквеног ансамбла „Бранко” (ЛЦА), у чијем саставу раде два аматерска музичка састава: хор и оркестар ЛЦА. Хором руководи Никола Нинић, а оркестром инструменталисти Драган и Петар Пешић. Тонски су забележене песме на репертоару хора и оркестра ЛЦА, које су остварене кроз редован рад са руководиоцима током последњих неколико година. Снимљено је укупно двадесетак вокалних (а капела), вокално-инструменталних и инструменталних нумера – традиционалних песама југоисточне, источне и јужне Србије у облику најближем оригиналном, затим хорских и вокално-инструменталних аранжмана градских песама из Лесковца, југоисточне Србије и Косова и Метохије, и, најзад, традиционалних игара са подручја Ниша, Врања, Лесковца и Северне Македоније.

Следећег дана, 26. новембра, обављено је тонско снимање у Дому културе у Гаџином Хану (област Заплање, код Ниша)У сарадњи са председником КУД-а „Бранко Миљковић” из Гаџиног Хана, Братиславом Милојковићем, и уметничким руководиоцем Мирославом Пешићем, а под руководством др Јелене Јовановић, тонски је забележен резултат вишемесечних радионица старовремског сеоског традиционалног певања Гаџиног Хана. Реч је о лазаричким и жетварским песмама, обредног музичко-фолклорног слоја, чији је носилац, Јаворка Трајковић, најважнији демонстратор у преносу вештине овог певања на шесточлану младу женску певачку групу, која је овај старински начин певања преузела од ње. Ова млада група у континуитету од преко десет година делује на обнови овог начина певања, водећи рачуна о оригиналној интонацији, музичком изразу, мелодијским и ритмичким особеностима и орнаментацији у старим обредним сеоским песмама. Забележене су, као најуспелије, две лазаричке и једна жетварска песма. Овакве песме су до данас у Гаџином Хану и околини изобичајене и скоро су ишчезле из живе извођачке праксе, али је њиховим снимањем спречено да буду у потпуности заборављене и обезбеђена је могућност њиховог даљег преношења на млађе извођаче.

Избор из снимљеног материјала биће укључен на ЦД који је у припреми.

Као сниматељ за цео пројекат ангажован је Зоран Јерковић, дугогодишњи тон мајстор у Драмском студију Радио Београда и професор предмета Тонско снимање и обрада звука на Факултету драмских уметности Универзитета уметности у Београду (у пензији), са богатим искуством и у снимању традиционалних песама а капела у њиховим природним контекстима.