Етно-културолошка радионица: радионица за традиционално певање 2

Етно-културолошка радионица: радионица за традиционално певање 2

Етно-културолошка радионица:
радионица за традиционално певање 2

Петак, 7. фебруар 2020.
Субота, 8. фебруар 2020.
Дом културе Алексинац.

Координатор: дописни члан САНУ Јелена Јовановић.
Предавач: доц. др Сања Ранковић, Факултет музичке уметности Београд.
Организатори: Центар за културу и уметност Алексинац, Огранак САНУ у Нишу.

У оквиру Етно-културолошке радионице коју, ради унапређивања и усавршавања рада на очувању културе и традиције алексиначког краја и шире околине, организују Центар за културу и уметност Алексинац и Огранак САНУ у Нишу, одржана је друга по реду радионица традиционалног певања. Едукацију је водила др Сањa Ранковић, доцент на Катедри за етномузикологију Факултета музичке уметности у Београду, која је током дводневне обуке (7. и 8. фебруара 2020. године) обрадила бројне проблеме из ове области. Радионицама су присуствовали житељи Алексинца и суседних насеља – припадници различитих родних, друштвених и генерацијских група.
Током процеса рада, др Сања Ранковић је посебну пажњу посветила обради краљичких песама из околине Алексинца, као и репертоару који је карактеристичан за околне области (попут Сокобање). Један део савладаног програма представљале су песме са Косова и Метохије, то јест, репрезентативни примери из Велике Хоче. Овладавање музичким текстовима било је праћено експлицирањем контекста извођења, као и музичких карактеристика појединих вокалних дијалеката. Током интерпретације научених песама у фокусу рада било је овладавање техником певања, двогласним извођењем и украсним тоновима. Поред групног певања, Сања Ранковић је инсистирала на јачању индивидуалних потенцијала полазника радионица. То је резултирало бољим меморисањем наученог програма и сувереним и инспиративним извођењима изузетно мотивисаних полазника.