Циклус предавања: Добијање, употреба и еколошки утицај биодизела као транспортног горива:
Стање и перспектива технологије биодизела у Републици Србији (Уводне напомене)

Циклус предавања: Добијање, употреба и еколошки утицај биодизела као транспортног горива:
Стање и перспектива технологије биодизела у Републици Србији (Уводне напомене)

Циклус предавања
Добијање, употреба и еколошки утицај биодизела као транспортног горива

Дописни члан САНУ Влада Вељковић, проф. др Ана Марјановић Јеромела, проф. др Наташа Ђуришић-Младеновић, проф. др Милан Томић

Стање и перспектива технологије биодизела у Републици Србији
(Уводне напомене)

Координатор циклуса: дописни члан САНУ Влада Вељковић
Организатори: Огранак САНУ у Нишу, Огранак САНУ у Новом Саду

Четвртак, 29. фебруар 2024. године, 12 сати.
Огранак САНУ у Нишу, Мултимедијална сала Универзитета у Нишу, број 8, Универзитетски трг 2.

У четвртак, 29. фебруара 2024. године, у Огранку САНУ у Нишу започела је реализација циклуса предавања Добијање, употреба и еколошки утицај биодизела као транспортног горива, чији је координатор дописни члан САНУ Влада Вељковић. Уводне напомене Стање и перспектива технологије биодизела у Републици Србији припремили су дописни члан САНУ Влада Вељковић, проф. др Ана Марјановић Јеромела, проф. др Наташа Ђуришић-Младеновић, и проф. др Милан Томић.

Након што је, у име чланова и сарадника Огранка САНУ у Нишу  поздравио госте, учеснике и све присутне, дописни члан САНУ Влада Вељковић, координатор циклуса, изложио је идеју, циљеве и структуру циклуса, који заједнички организују Огранак САНУ у Нишу и Огранак САНУ у Новом Саду, уз сагласност и подршку Одељења техничких наука САНУ.

У Уводним напоменама најпре је било речи о томе шта је биодизел (B 100) и о основним проблемима у његовој производњи. Затим је дат одговор на питање Зашто биодизел?, тако што су изложени проблеми у области светске производње нафте и дат преглед предности производње и употребе биодизела; дакако, дописни члан САНУ Вељковић није пропустио да укаже и на ограничења и недостатке у прибављању сировина, као и у самој производњи и коришћењу биодизела. Потом је представљен преглед историје и садашњег стања производње биодизела у свету, у Европи и у Републици Србији, са посебном анализом углавном неискоришћених потенцијала те производње у Србији.

Уз реч о предавачима, који долазе из Српске академије наука и уметности, са Технолошког факултета у Лесковцу Универзитета у Нишу, Технолошког и Пољопривредног факултета Универзитета у Новом Саду и из Института за ратарство и повртарство Нови Сад, дописни члан САНУ Вељковић, координатор циклуса, представио је и план реализације свих осам предавања у Нишу, у Новом Саду и у Лесковцу.

© 2024 | Српска академија наука и уметности, Огранак САНУ у Нишу |