Трибина Библиотеке САНУ –
приказивање издања Огранка САНУ у Нишу

Трибина Библиотеке САНУ –
приказивање издања Огранка САНУ у Нишу

Трибина Библиотеке САНУ – приказивање издања Огранка САНУ у Нишу

Говоре: академик Нинослав Стојадиновић, дописни члан САНУ Мира Радојевић, проф. др Бошко Сувајџић.

Уторак, 5. новембар 2019. године, 13:00 сати.
Београд, Свечана сала САНУ, Кнеза Михаила 35.

У организацији Библиотеке Српске академије наука и уметности, у уторак, 5. новембра 2019. године, у Свечаној сали САНУ, у Београду, било је уприличено приказивање издања Огранка САНУ у Нишу. За приказивање су одабране следеће публикације:
Караџић : лист за српски народни живот, обичаје и предање / издавач и уредник Тихомир Р. Ђорђевић (1899–1903). – Фототипско изд. / приређивачи Александар Никезић, Данијела Поповић Николић. – Алексинац : Центар за културу и уметност; Ниш : Огранак САНУ у Нишу, 2018.
Академик Михаило Гавриловић : историчар, архивист и дипломата / [аутор изложбе и приређивач каталога Миљана Ђорђевић]. – Ниш : Огранак САНУ у Нишу, 2018.
XXXI међународна конференција о микроелектроници : зборник радова : Ниш, Србија 16–18. септембар 2019. / уредник Нинослав Стојадиновић. – Piscataway, NJ : Electron Devices Society of the Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2019.

Пошто је академик Миро Вуксановић, управник Библиотеке САНУ, најавио представљање издања Огранка САНУ у Нишу, академик Нинослав Стојадиновић, председник Огранка САНУ у Нишу, уз кратак извештај о трогодишњем раду Огранка, дао је преглед наведених издања, а потом су о свакоме од њих говорили: дописни члан САНУ Мира Радојевић, проф. др Бошко Сувајџић и академик Нинослав Стојадиновић.
Приказивање ових издања Огранка САНУ у Нишу пратило је неколико десетина заинтересованих слушалаца. Посебан значај представљању овог сегмента рада Огранка САНУ у Нишу даје чињеница да га је пратило и петнаест академика САНУ, међу којима су били и академик Владимир Костић, председник САНУ, и потпредседници САНУ, академик Љубомир Максимовић и академик Зоран В. Поповић.