Свечана академија
Обележавање 200 година од издавања Вуковог Српског рјечника (1818)
ЛЕКСИКОГРАГРАФИЈА ПРИЗРЕНСКО-ТИМОЧКОГ ГОВОРА

Свечана академија
Обележавање 200 година од издавања Вуковог Српског рјечника (1818)
ЛЕКСИКОГРАГРАФИЈА ПРИЗРЕНСКО-ТИМОЧКОГ ГОВОРА

Понедељак, 19. новембар 2018. године, 18:00 сати.
Универзитетска библиотека „Никола Тесла” у Нишу, Kej Мике Палигорића 2, Свечана сала.

Организатори: Универзитетска библиотека „Никола Тесла” у Нишу и Српска академија наука и уметности, Огранак САНУ у Нишу.

Говорили су Слободан Реметић, редовни члан АНУРС и проф. др Недељко Богдановић.