Сусрети са ствараоцима –
разговор са академиком Владаном Ђорђевићем

Сусрети са ствараоцима –
разговор са академиком Владаном Ђорђевићем

Модератор: академик Зоран Петровић, секретар Одељења техничких наука САНУ.

Петак, 30. октобар 2020. године, 12:00 сати.
Огранак САНУ у Нишу, Свечана сала Универзитета у Нишу.

У Огранку САНУ у Нишу, у оквиру програмског циклуса Сусрети са ствараоцима, одржан је разговор са академиком Владаном Ђорђевићем. Координатор разговора био је академик Зоран Петровић, секретар Одељења техничких наука САНУ. После поздравне речи академика Нинослава Стојадиновића, председникa Огранка САНУ у Нишу, који је представио уважене госте, а посебно академика Ђорђевића, као једног од најстаријих, најплоднијих и најугледнијих чланова САНУ, академик Зоран Петровић је, подсетивши на основне вредности које се негују у Одељењу техничких наука, укратко изложио главне моменте из биографије академика Владана Ђорђевића, од почетака његовог интелектуалног развоја, говорио о његовом таленту и раду, студијама, докторату и постдокторским искуствима рада у Европи и САД, о даљим животним и професионалним околностима, те о његовим научним резултатима у области механике ,луида, који су га довели до избора у САНУ и, између осталог, до веома успешног дугогодишњег руковођења Академијским одбором за проучавање живота и дела српских научника и писање историје САНУ.

Академик Ђорђевић је, захваливши се академику Стојадиновићу, члановима и сарадницима Огранка на позиву, као и свима присутнима, најпре са захвалношћу и поштовањем говорио о својим професорима са студија, њиховом утицају и преласку на студије хидроенергетике, о докторату и постдокторским усавршавањима на универзитетима у Фрајбургу и Лос Анђелесу, те о правовременим преласцима на нове, суседне научне области – најпре област стратификованих флуида, потом област теорије таласног кретања течности, па хидродиманичке теорије стабилности и трансформације ламинарног кретања у турбулентно кретање, а укратко приказао и своја истраживања у пољу биомеханике флуида итд. Није пропустио да образложи и предности оваквих померања фокуса научничког интересовања на суседне научне области и да укратко и ненаметљиво помене своје најзначајније и у свету признате научне резултате.

Његово излагање праћено је са великом пажњом, па се на крају развила и жива дискусија, коју је започео академик Стојадиновић, изразивши посебно задовољство због запаженог присуства младих, који су у живој и аутентичној речи о животу и раду једног од наших најугледнијих научника добили прилику за упоређивање и угледање, као и подстицаје за сопствени научни рад. У дискусији, у коју су се укључили и академик Петровић, као и други присутни, било је речи, између осталог, и о односу квалитативних и квантитативних мерила за вредновање научног рада, о делању и односима у САНУ и Одељењу техничких наука некад и сад, о посвећености науци и друштвеном ангажману, улози математике у развоју техничких наука, о организационим сличностима и разликама између домаћих, западноевропских и америчких академских и научних институција.

Затварајући скуп, академик Стојадиновић је још једном изразио захвалност угледним гостима и свима присутнима, а академик Петровић посебно истакао да је овај „мастер-клас” у организацији Огранка САНУ у Нишу заслужио више оцене од сличних окупљања не само због високог нивоа садржине разговора, начина њеног излагања и инспиративне дискусије, већ пре свега због неупоредиво већег присуства младих академских и научних посленика, који би управо у оваквим сусретима могли препознати мотиве за сопствене животне и професионалне изборе и креирање сопствене научне каријере.

Овај сусрет са ствараоцем – академиком Владаном Ђорђевићем одржан је уз строго поштовање свих мера прописаних ради спречавања инфекције Covid-19.