СКУП ОДЕЉЕЊА ТЕХНИЧКИХ НАУКА САНУ

СКУП ОДЕЉЕЊА ТЕХНИЧКИХ НАУКА САНУ

Среда, 31. октобар 2018. године, 11:00 сати.
просторије Огранка САНУ у Нишу, сала за седнице, број 66.