Јавно предавање
НЕРАВНОТЕЖА КАО ОСНОВА ЗА ПРИМЕНЕ: ПРИМЕРИ У ФИЗИЦИ ПЛАЗМЕ

Јавно предавање
НЕРАВНОТЕЖА КАО ОСНОВА ЗА ПРИМЕНЕ: ПРИМЕРИ У ФИЗИЦИ ПЛАЗМЕ

Академик Зоран Петровић.

Среда, 31. октобар 2018. године, 12:00 сати.
Универзитет у Нишу, Ниш, Универзитетски трг 2, Мултимедијална сала, бр. 8 / приземље.