Састанак дописног члана САНУ Павла Петровића, координатора, са сарадницима на пројекту О-12-17

Састанак дописног члана САНУ Павла Петровића, координатора, са сарадницима на пројекту О-12-17

Састанак дописног члана САНУ Павла Петровића, координатора, са сарадницима на пројекту О-12-17 Економска активност и перформансе привреде Града Ниша и Региона јужне и источне Србије: анализа кадровских потенцијала и тржишта рада као детерминанти привреде.

Петак, 8. фебруар 2019. године, 11:00 сати.
Просторије Огранка САНУ у Нишу, сала за седнице, број 66.

На позив академика Нинослава Стојадиновића, председника Огранка, дописни члан САНУ Павле Петровић, председник Фискалног савета Републике Србије, у својству координатора пројекта Огранка САНУ у Нишу Економска активност и перформансе привреде Града Ниша и Региона јужне и источне Србије: анализа кадровских потенцијала и тржишта рада као детерминанти привреде (О-12-17), одржао је састанак са руководиоцем пројекта, проф. др Јеленом Станковић, и сарадницима на пројекту. На састанку је било речи како о досадашњем раду на пројекту, тако и о задацима, формама рада и презентацији и публиковѕњу резултата рада у текућој години. Између осталог, речено је да се смисао овог шројекта састоји, најпре, у стицању поузданих сазнања о локалним привредним приликама ради пројектовања економског опоравка и развоја, потом, у отварању могућности за квалификовани научни рад младих сарадника и стицање одговрајућих академских звања, најзад, у прибављању средстава од локалних заједница за даља истраживања. У анализи пројектних циљева и задатака за текућу годину, акценат је стављен на истраживање стања у индустријским предузећима града Ниша, и на компаративну анализу несклада у потребама малих и средњих предузећа за кадровима, са једне, и средњошколске односно универзитетске понуде одговарајућих образовних профила, са друге стране.

Дописни члан САНУ Павле Петровић је, заједно са академиком Стојадиновићем, поздравио концепцију, досадашњу реализацију у планове пројектног тима, и дао одређен број сугестија у погледу омеђавања главних и приороитетних истраживачких проблема и задатака.