Састанак са руководиоцима пројеката Огранка САНУ у Нишу

Састанак са руководиоцима пројеката Огранка САНУ у Нишу

Састанак са руководиоцима пројеката Огранка САНУ у Нишу.

Понедељак, 2. децембар 2019. године, 12:00 сати.
Просторије Огранка САНУ у Нишу, сала за седнице, број 66.

На позив академика Нинослава Стојадиновића, председника Огранка САНУ у Нишу, одржан је састанак руководилаца пројеката Огранка (или делегираних заменика), који је заказан, пре свега, ради договора о припреми извештаја о раду на пројектима у 2019. години и плана и прогама рада на пројектима за 2020. годину.
Састанак је водио академик Стојадиновић, а присуствовали су још: академик Градимир Миловановић, академик Милорад Митковић и дописни члан САНУ Влада Вељковић.
Академик Стојадиновић је најпре упознао руководиоце са обавезама око припреме извештаја о раду у 2019. години и плана и програма рада за 2020. годину – захтевајући стандардизовану форму ових докумената, ради прегледности и компаративног вредновања. Посебно је подвукао да на пројекту треба предвидети предлоге појединих активности у оквиру форми рада које се сматрају посебно значајнима за Огранак, као што су: Гост Огранка САНУ у Нишу, Сусрети са ствраоцима, округли сто, научни скуп; затим је затражено да се прецизно наведу публикације настале у оквиру рада на пројектима које би могле ући у Издавачки план Огранка за 2020. годину.
Усвојени су и неки конкретни предлози, попут онога да трајање пројеката буде у начелу ограничено на три до четири године; дата је и начелна сагласност за припрему пројекта о епидемиолошким и клиничким карактеристикама хроничних обољења јетре у југоисточној Србији проф. др Горана Бјелаковића, а посебан акценат дат је припремању јавних презентација појединих пројеката за прве месеце 2020. године. Потом су сви руководиоци, односни њихови заменици, имали прилику да укратко истакну најважније моменте својих планова, да би на крају били утврђени и рокови за достављање извештаја о раду на пројектима у 2019. години као и планова и програма рада за 2020. годину (9. децембар за предлоге појединих активности из горе наведених категорија, односно 16. децембар за извештаје о раду и планове и програме рада). Најављене су и неке персоналне промене у појединим пројектима. Тиме је конкретизовано оно што је у позиву већ било наглашено: да ће састанак бити веома важан, јер ће извештаји о раду и планови и програми рада на пројектима – за које су одређивани стандарди и рокови – бити основа за одговорно и поткрепљено вредновање пројеката, а тиме и за одлучивање о њиховој будућности у оквирима Огранка.