Промоција монографије Демографска обнова Србије – национално и развојно питање

Промоција монографије Демографска обнова Србије – национално и развојно питање

Промоција монографије
Демографска обнова Србије – национално и развојно питање

Аутор: проф. емеритус Љубиша Р. Митровић

Издавачи: Филозофски факултет Универзитета у Нишу, Српска академија наука и уметности – Огранак САНУ у Нишу, 2022.

Петак, 24. фебруар 2023, 12 сати.
Мултимедијална сала Универзитета у Нишу.

У петак, 24. фебруара 2023. године, у Огранку САНУ у Нишу одржана је промоција монографије др Љубише Митровића, професора емеритуса Универзитета у Нишу, Демографска обнова Србије – национално и развојно питање. Издавачи монографије и организатори промоције су Српска академија наука и уметности – Огранак САНУ у Нишу и Филозофски факултет Универзитета у Нишу.

Ова монографија настала је у оквиру рада на пројекту О-09-17 Становништво југоисточне Србије: демографска репродукција и социо-културна динамика (координатор: академик Александар Костић, руководилац: проф. емеритус Љубиша Митровић), који је зачет у некадашњем Центру за научноистраживачки рад САНУ и Универзитета у Нишу, да би се од 2016. године реализовао у новооснованом Огранку САНУ у Нишу, пре свега, у форми одржавања научних скупова, округлих столова и публиковања изложених саопштења, као и упућивања закључака са скупова креаторима популационе политике и доносиоцима одлука.

Најпре је дописни члан САНУ Влада Вељковић, председник Комисије за руковођење радом Огранка САНУ у Нишу, поздравио учеснике промоције и све присутне, захвалио им што учешћем и присуством у активностима Огранка подржавају његов рад, подсећајући, потом, на мисију САНУ и настојања Огранка на њеном ширењу у југоисточној Србији, да би, најзад, дао основне податке о поменутом пројекту Огранка и о монографији проистеклој из рада на пројекту. Учеснике и присутне поздравио је и проф. др Драган Тодоровић, продекан Филозофског факултета Универзитета у Нишу, који је говорио о резултатима научног и организационог рада проф. Митровића на Филозофском факултету у Нишу, и о националним и међународним одјецима тог рада.

Академик Александар Костић, координатор пројекта, изразио је најпре задовољство због вредности монографије, у којој су обрађени сви битни параметри демографског пада Србије, а потом своје уверење да би оваква монографија морала бити само први корак у једном одговорном и мултидисциплинарном државном пројекту популационе политике, не кријући, најзад, и забринутост и скепсу у погледу решавања проблема депопулације Србије, с обзиром на непостојање дугорочне државне пројекције и стратегије демографске ревитализације Србије.

Проф. др Мирјана Рашевић, научни саветник Института друштвених наука у Београду и редовни професор на Катедри за демографију Географског факултета Универзитета у Београду, водеће име савремене српске  демографске науке,  рецензент монографије, након подсећања на историју научних утемељивања једне праве популационе политике у нас, али и на паралелно погоршавање демографске слике Србије, значајну вредност ове монографије, у којој се сва разматрања концентришу око теме депопулације, али и старења становништва и гашења сеоских насеља, види у томе што њен аутор, као социолог, не само што испитује узроке демографских проблема и могућности  њиховог разумевања, већ и у томе што трага за иновативним решењима и што отвара питања о којима се надаље мора дискутовати у демографској науци.

Представљање монографије настављено је излагањима др Сузане Марковић Крстић, професора Филозофског факултета Универзитета у Нишу, и др Слободана Миладиновића, професора Факултета организационих наука Универзитета у Београду, као и читањем приложеног текста др Леле Милошевић Радуловић, ванредног професора Филозофског факултета у Нишу, у којима је било речи о доприносима проф. Митровића мапирању и истраживању проблема депопулације Србије, старења становништва, изумирања сеоских насеља, о његовом схватању неопходних стратегија развоја у измењеном односу према репродукцији становништва у модерним друштвима, друштвима треће и четврте технолошке револуције, и улози образовања у тим стратегијама, о посебној изражености поменутих проблема у југоисточној Србији и последицама демографског колапса, о Митровићевом третирању проблема исељавања становништва, одлива мозгова  и односа према дијаспори.

На крају, присутнима се обратио и аутор моногафије, професор емеритус Љубиша Митровић, захвалио свим учесницима промоције и свима присутнима, и говорио о настанку пројекта и монографије, о свом професионалном путу у овој области – од дипломског рада и прве књиге под насловом Огњишта која гасну, до монографије која се представља, о очувању честитости науке која би служила човечанству, грађанима, а не интересима капитала, о демографском питању, а посебно питању  „одлива мозгова” као кључном националном развојном питању и средишту једне интегралне пронаталитетске стратегије регионалног и глобалног друштвеног развоја – изван колонијалистичких координата неолибералне идеологије и њених вредности.

О намери  даљег ангажовања на пројекту О-09-17 Становништво југоисточне Србије: демографска репродукција и социо-културна динамика, дакле и о постојаном одговарајућем програму Огранка САНУ у Нишу, говори и чињеница да је непосредно пре промоције монографије, проф. Митровић одржао радни састанак са члановима свог истраживачког тима, где су размотрена питања даљег рада на пројекту, у свим његовим димензијама: теоријским, емпиријско-истраживачким али и акцијским.