Представљање резултата пројекта О-14-18 Развој, моделовање и оптимизација производње биодизела коришћењем нејестивих и отпадних сировина

Представљање резултата пројекта О-14-18 Развој, моделовање и оптимизација производње биодизела коришћењем нејестивих и отпадних сировина

Представљање резултата пројекта О-14-18
Развој, моделовање и оптимизација производње биодизела коришћењем нејестивих и отпадних сировина

Координатор пројекта: дописни члан САНУ Влада Вељковић.
Руководилац пројекта: проф. др Оливера Стаменковић.

Петак, 28. јануар 2022. године, 12.00 часова.
Свечана сала Технолошког факултета у Лесковцу, Булевар ослобођења 124.

У организацији Огранка САНУ у Нишу, 28. јануара 2022. године представљени су резултати пројекта О-14-18 Развој, моделовање и оптимизација производње биодизела коришћењем нејестивих и отпадних сировина, чији је координатор дописни члан САНУ Влада Вељковић, а руководилац пројекта проф. др Оливера Стаменковић. Презентација резултата пројекта одржана је на Технолошком факултету у Лесковцу, уз поштовање свих епидемиолошких мера. У представљању резултата пројекта су, поред координатора и руководиоца пројекта, учествовали и чланови истраживачког тима проф. др Ивана Банковић-Илић, др Марија Миладиновић, доцент, др Милан Костић, асистент, др Драган Тротер, научни сарадник и Биљана Ђорђевић, докторанд.

У оквиру овог пројекта у току 2021. године спроведена су истраживања добијања биодизела из уља семена дивљег лана (Camelina sativa) и пољског мошњака (Thlaspi alliaceum L.), као и in situ поступак добијања биодизела из семена црне слачице (Brassica nigra L.). При томе одређен је и утицај масно-киселинског састава уља на кинетику реакције метанолизе. Истраживања примене отпадних сировина за припрему катализатора реакције метанолизе обухватила су коришћење пепела од љуски орашастих плодова, ораха и лешника, при чему је извршена њихова карактеризација као катализатора (елементарни и фазни састав пепела, термичка својства, базност, специфична површина, величина и расподела пора), тестирана њихова каталитичка активност и упоређена са конвенционалним катализаторима за производњу биодизела. Један од важних резултата пројекта је објављивање монографије о примени јонских течности и еутектичких растварача у производњи биодизела, као и поглавље у истакнутој монографији међународног значаја о примени отпадних биљних уља и животињских масти као сировина за добијање биодизела.

Резултати истраживања публиковани су у истакнутом међународном часопису (један рад, категорија М21), међународном часопису (један рад, категорија М23) и националном часопису међународног значаја (један рад, категорија М24), као и на научним конференцијама и то међународној (један рад категорије М33 и два рада категорија М34) и националној (један рад категорије М61). Штампана је монографија националног значаја (М41) и поглавље у истакнутој монографији међнародног значаја (М13).

Презентацију резултата Пројекта можете погледати на следећем линку.