Представљање резултата пројекта О-13-18 Антиоксидантна активност биљака, гљива, лишајева и комерцијалних производа

Представљање резултата пројекта О-13-18 Антиоксидантна активност биљака, гљива, лишајева и комерцијалних производа

Представљање резултата пројекта О-13-18
Антиоксидантна активност биљака, гљива, лишајева и комерцијалних производа

Координатор пројекта: академик Слободан Милосављевић
Руководилац пројекта: проф. др Гордана Стојановић

Уторак, 19. април 2022. године, 12.00 часова
Огранак САНУ у Нишу, Ниш, Универзитетски трг 2
Мултимедијална сала Универзитета у Нишу бр. 8

У уторак 19, априла 2022. године, у организацији Огранка САНУ у Нишу, представљени су резултати истраживања на пројекту Огранка Антиоксидантна активност биљака, гљива, лишајева и комерцијалних производа (О-13-18), чији је координатор академик Слободан Милосављевић, а руководилац др Гордана Стојановић, редовни професор Природно-математичког факултета Универзитета у Нишу.

Најпре је дописни члан САНУ Влада Вељковић, председник Комисије за руковођење радом Огранка САНУ у Нишу, поздрављајући присутне, представио професорку Стојановић, која је изразила захвалност због сарадње са Огранком, посебно подвлачећи заслуге пок. академика Нинослава Стојадиновића, председника Огранка, и пок. академика Милорада Митковића, потпредседника Огранка, за високе постављене стандарде у раду Огранка и одговарајуће резултате.

Након што је представила свој истраживачки тим, проф. Стојановић је подсетила да је предмет истраживања на пројекту антиоксидантна активност одабраних врста биљака, гљива, лишајева и комерцијалних производа и процена могућности њиховог коришћења у спречавању оксидативног стреса. Објаснила је да су антиоксиданси природне или синтетске супстанце које, присутне у малим количинама у односу на супстрат који је подложан оксидацији, имају способност да се супротставе оксидацији или да инхибирају реакције у којима настају реактивне врсте. Током еволуције, биљке су развиле ефикасне одбрамбене механизме против штетних утицаја зрачења и представљају извор антиоксиданаса. Антиоксидантно деловање испољавају: феноли, флавоноиди, фенолкарбоксилне киселине, алкалоиди, терпеноиди и други секундарни метаболити. Проф. Стојановић укратко је известила о методама истраживања на пројекту, односно методама превођења слободних радикала у нереактивну форму, то јест, у стабилно стање. Иза тога, приказала је резултате које су сараднице на пројекту оствариле у истраживањима могућих антиоксидантних дејстава појединих зачинских биљака, лишајева, гљива, какаоа и чоколаде, те биљних чајева. Будући да се ова научна истраживања, чији се резултати приказују у престижним научним публикацијама, тичу и наших свакидашњих навика у погледу узимања хране и напитака,  излагање је било не само занимљиво, већ и инструктивно и за мање стручне слушаоце.

.