Представљање плана и програма пројекта Е-02-19

Представљање плана и програма пројекта Е-02-19

Представљање плана и програма пројекта Анализа кадровских потреба индустријских предузећа у Граду Нишу: развој конкурентних образовних профила (E-02-19) наручиоцу и корисницима резултата.

Понедељак, 13. мај 2019. године, у 12:00 сати.
Универзитет у Нишу, Мултимедијална сала.

У Огранку САНУ у Нишу одржан је почетни састанак тима пројекта Aнализа кадровских потреба индустријских предузећа у Граду Нишу: развој конкурентних образовних профила (Е-02-19), са корисницима пројекта и представницима Града. Пројект се реализује у Огранку САНУ у Нишу, а финансирају га Град Ниш и Канцеларија за локални економски развој и пројекте. Академик Нинослав Стојадиновић, председник Огранка, представио је пројект, а у име Града присутнима су се обратили Марина Костић, помоћник градоначелника за информисање и односе са медијима, и др Милан Ранђеловић, начелник КЛЕРП-а. Академик је потом дао реч проф. др Јелени Станковић, руководиоцу пројекта, која је укратко изнела податке о спроведеним активностима на пројекту, и изложила план рада за наредни период. Поред ње, досадашња истраживања на пројекту представиле су у својим излагањима проф. др Марија Џунић и мастер економиста Ивана Марјановић. Дискусију је модерирао проф. др Срђан Маринковић, а у њој су учествовали академик Стојадиновић, Милован Коцић (Yumis), Тамара Јовановић (Tagor Electronics), Виолета Тесла (КЛЕРП) и Милан Јовановић (представник студената-сарадника на пројекту).