Предавање:
Generalized inverses: from face recognition to public key cryptography

Предавање:
Generalized inverses: from face recognition to public key cryptography

Гост Огранка САНУ у Нишу.

Prof. Dr. Pedro Patricio,
Department of Mathematics and Applications University of Minho, Braga, Portugal.

Generalized inverses: from face recognition to public key cryptography
(Уопштени инверзи: од препознавања контура лица до јавног криптографског кључа)

Четвртак, 28. новембар 2019. године, 12:00 сати.
Универзитет у Нишу, Мултимедијална сала, број 8.

Дописни члан САНУ Владимир Ракочевић, секретар Огранка САНУ у Нишу, поздравио је госта Огранка и све присутне и захвалио се на великом одзиву, констатујући да је за то заслужна актуелност самог предавања али и компетентност предавача, професора Педра Патриција са Универзитета Мињо, Брага, Португалија.
Професор Патрицио се захвалио на позиву, истичући да је почаствован што гостује у Огранку САНУ у Нишу. Започео је предавање важном констатацијом да се у математици често прича и пише о применама, премда се већина математичара, ипак, држи чисте теорије, што је дуго година и сам чинио не би ли дао значај својим теоријским резултатима, да би коначно одлучио да се позабави применама и дубоко посвети овој не тако једноставној страни математике. Наиме, након дугогодишњег истраживања у теорији уопштених инверза, окренуо се применама ове теорије, и то посебно онима које се односе на препознавање људског лика и превођење јавног кључа у криптографији. Предавач је најпре изложио основне резултате ове теорије, који се пре свега односе на конструкције различитих типова генералисаних инверза, као и на њихове примене у решавању одређених типова матричних и операторских једначина. Подсетио је присутне да зачеци ове теорије крећу од великих имена математике као што су Хилберт и Фредхолм, који су још давне 1903. године публиковали прве резултате на ову тему и указали на неопходност и значај развијања ове теорије. Представио је и експеримент који се односи на препознавање лика, а рађен је на узорку од 400 фотографија, указујући на примену сингуларме декомпозиције и Мур Пенрозовог инверза.
Након предавања, проф. др Драгана Цветковић Илић је захвалила предавачу на доласку и јако занимљивом предавању и објаснила корене њихове дугогодишње сарадње, указујући на чињеницу да се на многим универзитетима у Европи, Америци и Кини ова област интензивно развија и да истраживачи међусобно веома интензивно сарађују. С тим у вези, поздравила је и тројицу професора са Универзитета у Линцу, госте Природно-математичког факултета у Нишу, који су присуствовали предавању. Нагласила је и да је дописни члан САНУ Ракочевић први почео код нас да истражује ову теорију, остваривши важне контакте на иностраним универзитетима.
У дискусији са предавачем, проф. др Марко Петковић је поставио питање везано за препознавање сигнала, и добио веома јасан и опширан одговор.

© 2024 | Српска академија наука и уметности, Огранак САНУ у Нишу |