Предавање:
УМЕТНОСТ СРЕДЊОВЕКОВНОГ НИША ОД IV ДО XV ВЕКА

Предавање:
УМЕТНОСТ СРЕДЊОВЕКОВНОГ НИША ОД IV ДО XV ВЕКА

Др Миша Ракоција, Завод за заштиту споменика културе Ниш.

Организатори: Огранак САНУ у Нишу, Универзитет у Нишу.

Понедељак, 28. јануар 2019. године, 12:00 сати.
Универзитет у Нишу, Ниш, Универзитетски трг 2, Мултимедијална сала, бр. 8 / приземље.

У Огранку САНУ у Нишу одржано је јавно предавање др Мише Ракоције Уметност средњовековног Ниша од IV до XV века. Уз обиље илустрација, др Ракоција је анализирао религијске и уметничке елементе најзначајнијих грађевина Ниша и околине, од  касноантичких и рановизантијских, до споменика из доба Немањића – то јест,  до коначног освајања Ниша од стране Турака (1428).