Предавање
У микросвету гриња

Предавање
У микросвету гриња

Предавање академика Радмиле Петановић
У микросвету гриња

Петак, 15. новембар 2019. године.
Универзитет у Нишу, Ниш, Универзитетски трг 2, Мултимедијална сала.

Академик Нинослав Стојадиновић, председник Огранка САНУ у Нишу, представио је присутнима академика Радмилу Петановић, и најавио њено предавање о грињама, дакле, на тему која би, по природи ствари, морала да интересује не само научнике, већ и широки круг слушалаца.

Академик Радмила Петановић најпре је упознала аудиторијум са акарологијом,  биолошком науком о грињама, релативно младом дисциплином, која је нагло почела да се развија од средине 20. века, а посебно интензивно од почетка овог миленијума. Будући да сазнања о грињама нису довољно позната широј академској јавности, у предавању је било речи о историјату и развоју акарологије, првим научницима који су утемељили ову биолошку науку, разлозима наглог развоја ове области, интернационалним и националним акаролошким друштвима, часописима и књигама, о проучености појединих група гриња у свету и у Србији и о темама којима су се наши научници бавили или се данас баве. Академик Петановић је у кратким цртама говорила и о општим морфолошким и биоеколошким особинама ових животиња, о еволуцији и филогенији, са посебним нагласком на значају гриња у природи и у свим доменима људске егзистенције и делатности, односно у хуманој и анималној медицини, комуналној хигијени, пољопривреди, посебно производњи и чувању хране, шумарству, пејзажној хортикултури, са аспеката штетности, али и корисне улоге у биолошкој контроли, биоиндикацији, форензици и метаболизму екосистема. У предавању је било говора и о савременој тематици и методама које се примењују у овој науци данас, а на крају је дат и кратак осврт на рад академика Радмиле Петановић у овој области и групе акаролога са којима она сарађује у Србији и ван ње, као и  на резултате које су остварили.

Након веома исцрпног предавања, у краћој али живој и занимљивој дискусији, додатно су осветљени  поједини аспекти за лаике тајновитог и, стога, помало „претећег“ микро-света гриња.