Потписивање Протокола о сарадњи Српске академије наука и уметности и Факултета уметности Универзитета у Нишу

Потписивање Протокола о сарадњи Српске академије наука и уметности и Факултета уметности Универзитета у Нишу

Потписивање Протокола о сарадњи Српске академије наука и уметности и Факултета уметности Универзитета у Нишу

Уторак, 12. април 2022. године, 13:00 сати.
Огранак САНУ у Нишу, сала за седнице, број 66.

Огранак САНУ у Нишу остварује свој програм рада са циљем ширења духа и мисије САНУ и у јужној и источној Србији – промовисањем највиших постигнућа и вредности науке и уметности, али и афирмисањем стваралаца из овог дела наше земље и резултата њиховог стваралаштва у Републици Србији и изван њених граница. У те сврхе, Огранак сарађује са установама образовања и културе из Ниша, културних центара и мањих градова јужне и источне Србије. Тамо где је сарадња успешна, а у изгледу су још интензивнији и дугорочнији видови заједничког рада у пољу наука и уметности, сарадња се институционализује, између осталог, и потписивањем протокола о сарадњи.

Тако је у уторак, 12. априла 2022. године, у просторијама Огранка САНУ у Нишу, уприличено потписивање Протокола о сарадњи Српске академије наука и уметности и Факултета уметности Универзитета у Нишу. Сарадња са Факултетом уметности у Нишу започела је још за време постојања Центра за научноистраживачки рад САНУ и Универзитета у Нишу, и настављена одмах по оснивању Огранка (2016).

Огранак и Факултет остварили су, до сада, преко 40 заједничких активности. Уз један дугогодишњи научноистраживачки пројект Огранка, у чијем су тиму углавном наставници Факултета уметности (Музичко наслеђе југоисточне Србије, савремено стваралаштво и образовање укуса), имали су: 18 концерата, 9 научних скупова, 5 изложби, а ту су и једна промоција, једна свечана академија, један музички компакт диск, три зборника радова и још три у припреми за штампу. Овај доиста импозантан број заједничких активности гаранција је да ће сарадња Огранка и Факултета надаље бити исто тако интензивна, с тим што се најављују и нови видови заједничког рада у пољу уметности и наука.

За САНУ, Протокол је, у Академији, потписао др Бојан Бугарчић, управник послова САНУ, а у чл. 4. Протокола стоји да је председник Комисије за руковођење радом Огранка САНУ у Нишу, дописни члан САНУ Влада Вељковић, према одлуци Извршног одбора САНУ, овлашћен да у име САНУ потписује појединачне уговоре проистекле из овог Протокола. За Факултет уметности у Нишу, Протокол је, у просторијама Огранка САНУ у Нишу, потписала проф. др  Милена Ињац, декан Факултета.

Потписивањем Протокола о сарадњи, две установе су само потврдиле чврсту решеност, засновану на широким и јаким темељима досадашње сарадње, да наставе са организацијом заједничких уметничких и научних активности на добробит града Ниша, југоисточне Србије и читаве наше земље.

.