Научни скуп
Mini-Colloquium on Nano- and Flexible-Electronics

Научни скуп
Mini-Colloquium on Nano- and Flexible-Electronics

Организатор: Српска академија наука и уметности – Огранак САНУ у Нишу, у сарадњи са Електронским факултетом Универзитета у Нишу и IEEE Electron Devices Society.

Карактер скупа: међународни научни скуп.

Понедељак, 16. септембар 2019. године, 13.45 сати.
Универзитет у Нишу, Ниш, Универзитетски трг 2, Мултимедијална сала, бр. 8 / приземље.

У понедељак, 16. септембра 2019. године почела је са радом 31. Међународна конференција о микроелектроници – МИЕЛ 2019 (31st International Conference on Microelectronics – MIEL 2019).

Пре свечаног отварања Конференције одржан је Миниколоквијум под називом “Mini-Colloquium on Nano-and Flexible-Electronics”, у оквиру кога је презентовано 6 радова еминентних светских научника у области микро- и нано-електронике.

© 2023 | Српска академија наука и уметности, Огранак САНУ у Нишу |